Reklama

Online magazín MojePenize.com nabízí možnost trvalého umístění vašeho reklamního článku. Článek musí být informačního charakteru nebo přímá prezentace vaší společnosti/produktu a nesmí se z něj odkazovat na netématické weby.

Ceník a další informace