Podání daňového přiznání přes datovou schránku

Daňové přiznání je proces, kterým daňoví poplatníci poskytují informace o svých příjmech, výdajích a dalších relevantních finančních aspektech státu nebo místní správě. Daňová přiznání jsou zpravidla podávána jednou za rok a umožňují úřadům vypočítat a vybrat daně, které jednotlivci nebo firmy dluží.

V České republice je daňové přiznání nutné podat pro osoby, které mají povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob (jednotlivci) nebo právnických osob (firmy). Daňové období v České republice je kalendářní rok.

Důležité termíny pro daňové přiznání v České republice:

 • Daňové přiznání fyzických osob: Daňové přiznání musí být podáno do 1. dubna následujícího roku, pokud se podává v papírové podobě, nebo do 1. května, pokud se podává elektronicky. Pokud má daňový poplatník účetního poradce, termín pro podání se prodlužuje na 1. červenec.
 • Daňové přiznání právnických osob: Daňové přiznání musí být podáno do 3 měsíců po skončení zdaňovacího období (zpravidla do 31. března následujícího roku). Pokud má společnost účetního poradce, termín pro podání se prodlužuje na 6 měsíců po skončení zdaňovacího období.

Při podávání daňového přiznání je důležité uvést všechny příjmy, které byly během roku získány, a výdaje související s výdělečnou činností. Daňový poplatník může také uplatnit různé daňové úlevy a slevy, které sníží jeho daňový závazek.

Po podání daňového přiznání daňový úřad vypočítá celkovou daň a zda je třeba nějakou částku doplatit nebo zda daňový poplatník má nárok na vrácení daně. Doplacení daně či vrácení daně musí být provedeno v zákonem stanovených termínech.

Kdo musí povinně podávat daňové přiznání elektronicky:

 • Podnikající fyzické osoby (OSVČ) s automaticky zpřístupněnou datovou schránkou ze zákona musí podávat daňové přiznání elektronicky. Povinnost vzniká okamžikem zpřístupnění schránky, nikoli pouhým zřízením.
 • Právnické osoby (firmy, spolky, společenství vlastníků jednotek) také musí podávat daňové přiznání elektronicky.
 • Elektronické podání se týká přiznání souvisejících s podnikatelskou činností, například přiznání k dani z příjmů fyzických osob podávané za příjmy související s podnikatelskou činností.
 • Povinně elektronické podání se vztahuje také na další „formulářová podání“, jako jsou například oznámení o změně registračních údajů.

Pamatujte, že pokud spadáte do kategorie, která musí podávat daňové přiznání elektronicky, je důležité postupovat podle pokynů pro elektronické podání přes datovou schránku a zajistit, že vaše daňové přiznání je připraveno a odesláno ve správném formátu a v souladu s právními požadavky.

Jak podat daňové přiznání elektronicky přes datovou schránku:

 1. Připravte si daňové přiznání ve formátu XML: Daňové přiznání musí být ve formátu XML. Tento formát je kompatibilní s elektronickým podáním a je schopen obsahovat veškeré potřebné informace. Můžete použít software nebo online nástroje, které Vám pomohou převést váš formulář do formátu XML.
 2. Přihlaste se do své datové schránky: Navštivte oficiální stránku pro datové schránky (https://www.mojedatovaschranka.cz/) a přihlaste se pomocí svých přihlašovacích údajů.
 3. Vytvořte novou zprávu: Klikněte na tlačítko „Nová zpráva“ a vyplňte požadované informace, včetně předmětu zprávy a identifikátoru příjemce, což je IČO příslušného finančního úřadu.
 4. Přiložte XML soubor s daňovým přiznáním: Klikněte na tlačítko „Přidat přílohu“ a vyberte soubor ve formátu XML, který jste připravili. Ujistěte se, že jste vybrali správný soubor a že obsahuje veškeré potřebné informace.
 5. Odešlete zprávu: Po zkontrolování všech údajů a příloh klikněte na tlačítko „Odeslat zprávu“. Vaše daňové přiznání bude nyní odesláno příslušnému finančnímu úřadu prostřednictvím datové schránky.
 6. Čekejte na potvrzení: Po úspěšném odeslání daňového přiznání byste měli dostat potvrzení od finančního úřadu. Toto potvrzení může být doručeno do vaší datové schránky nebo prostřednictvím e-mailu, v závislosti na nastavení vaší datové schránky. Ujistěte se, že si potvrzení uschováte pro případné budoucí potřeby.

Pokud za rok 2022 nemáte žádné příjmy z podnikání a daňové přiznání podáváte pouze pro jiné druhy příjmů, jako jsou například příjmy z nájmu, z obchodování s cennými papíry nebo jinými finančními instrumenty, příjmy ze zaměstnání atd., nemusíte podávat daňové přiznání elektronicky. Povinnost elektronického podání se na vás nevztahuje.

V takovém případě můžete podat daňové přiznání tradičním způsobem, tj. na papíře, a odeslat jej nebo doručit osobně příslušnému finančnímu úřadu. Ujistěte se, že používáte správný formulář a dodržujete termíny pro podání daňového přiznání.

Pokud máte datovou schránku ze zákona a podáváte daňové přiznání, které aspoň částečně souvisí s podnikáním, musíte jej podat elektronicky. K tomu můžete využít několik možností:

 1. Datová schránka: Můžete podat daňové přiznání přímo prostřednictvím své datové schránky.
 2. Portál Moje daně (DIS+): Přihlásit se pomocí identity občana (bankovní identita, eObčanka s čipem, služba Moje ID, mobilní klíč eGovernmentu, I.CA identita s čipovou kartou, NIA ID…).
 3. Aplikace EPO: Podat daňové přiznání prostřednictvím této aplikace.
 4. E-mail s uznávaným elektronickým podpisem: Odeslat daňové přiznání e-mailem podepsaným uznávaným elektronickým podpisem.

Upozorňujeme, že daňové přiznání musí být ve formátu XML. Nestačí tedy poslat například naskenovaný formulář ve formátu PDF prostřednictvím datové schránky nebo e-mailu. Více informací a pokynů naleznete v nejnovějším metodickém pokynu Generálního finančního ředitelství ze začátku roku 2023.

Finanční správa upozorňuje, že elektronické podání daňového přiznání nemůže být provedeno prostřednictvím tzv. e-tiskopisu (datové zprávy, která je do pěti dnů potvrzena způsoby podle daňového řádu) ani e-mailem, pokud není opatřen uznávaným elektronickým podpisem. Elektronické podání musí splňovat určité formální požadavky, aby bylo považováno za platné.

Je důležité zdůraznit, že pokud vyplníte daňový formulář na počítači, ale poté jej vytisknete a pošlete v papírové podobě, nepovažuje se to za elektronické podání. Elektronické podání znamená, že daňové přiznání je podáno ve formátu XML prostřednictvím jedné z uvedených možností, jako je datová schránka, portál Moje daně (DIS+), aplikace EPO nebo e-mail s uznávaným elektronickým podpisem.

Použít můžete jen svoji vlastní datovou schránku

Můžete použít jakoukoli datovou schránku, která byla zřízena právě pro vás, ať už se jedná o schránku fyzické osoby-nepodnikající či fyzické osoby-podnikající. Generální finanční ředitelství ujišťuje, že každá datová schránka zřízená pro konkrétní fyzickou osobu poskytuje plnou autorizaci jejího podání a můžete tedy své podání zaslat z jakékoliv ze svých vlastních datových schránek.

Pokud si nejste jisti nebo si nepřejete podávat daňové přiznání sami, můžete stále využít služeb daňového poradce. Daňoví poradci mají povinnou datovou schránku už z dřívějška a mohou za vás podat daňové přiznání.

Pokud máte datovou schránku povinně ze zákona a nesplníte povinnost podat daňové přiznání elektronicky, může vám být uložena pokuta 1 000 Kč. Tato pokuta vám bude uložena až poté, co neodstraníte vadu podání ani po výzvě finančního úřadu. Výjimečně může finanční úřad zvýšit pokutu až na 50 000 Kč, pokud nesplnění této povinnosti závažně ztěžuje správu daní.

Pokud používáte datovou schránku dobrovolně jako nepodnikající fyzická osoba, sankce za nepodání elektronického přiznání vám nehrozí.

Pokud jste si zřídili datovou schránku dobrovolně jako nepodnikající fyzická osoba, nemusíte podat daňové přiznání elektronicky. Pro nepodnikající fyzické osoby je používání datové schránky dobrovolné a také povinnost podávat daňové přiznání elektronicky se na ně nevztahuje.

U podnikatelů (OSVČ), kteří mají datovou schránku povinně, je nutné podat daňové přiznání elektronicky.

Pokud chcete podat daňové přiznání elektronicky, získáváte o měsíc delší základní lhůtu. V případě elektronického podání musíte daňové přiznání podat letos do úterý 2. května. Zájemce o delší lhůtu nemusí dopředu nic hlásit, stačí podat přiznání později než začátkem dubna.

Pokud vám daňové přiznání chystá daňový poradce, má na odevzdání přiznání čas do 3. července. Využití služeb daňového poradce už nemusíte předem oznamovat finančnímu úřadu.

0 0 votes
Vaše hodnocení
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
0
Zapojte se do diskuze a přidejte hodnocení, děkujemex