Jak začít podnikat v roce 2023 (OSVČ)

Začít podnikat může být osvobozující. Stanete se konečně svým vlastním pánem. Jaké nezbytné kroky vedou k tomu, stát se osobou samostatně výdělečně činnou?

Co je to živnost

Živnost definujeme jakožto činnost, která je:

 • soustavná
 • prováděná na vlastní jméno a vlastní odpovědnost
 • prováděná za účelem dosažení zisku

Pro vykonávání takového druhu činnost je vždy potřebné živnostenské oprávnění. Některé činnosti pro možnost je legálně provozovat i bez živnostenského oprávnění. Jejich výčet je poměrně obsáhlý. Patří sem například:

 • využívání výsledků duševní tvůrčí činnosti, chráněných zvláštními zákony, jejich původci nebo autory
 • provádění archeologických výzkumů
 • činnost lékařů, zubních lékařů a farmaceutů, nelékařských zdravotnických pracovníků při poskytování zdravotních služeb a přírodních léčitelů
 • činnost advokátů, notářů, soudních exekutorů
 • činnost znalců a tlumočníků
 • činnost auditorů a daňových poradců

Výběr živnosti

Nejprve je nutné pochopit systém kategorizace živností v Česku. Ty se dnes dělí na:

 • živnosti ohlašovací
 • živnosti koncesované

Živnosti ohlašovací se dále dělí na:

 • řemeslné
 • volné
 • vázané

Řemeslné živnosti

Pro provozování řemeslné živnosti je vyžadováno jednak splnění všeobecných podmínek. Dále je podmínkou odbornost, kterou dokládáte příslušným vzděláním a praxí. Konkrétněji jsou tyto podmínky vymezeny v příloze živnostenského zákona. Typicky do oblasti těchto živností patří třeba zednictví, montáže, opravy nebo řeznictví.

Vázané živnosti

Vázaná živnost vyžaduje naplnění všeobecných podmínek a doložení odborné způsobilosti. Tvoří ji opět vzdělání a příslušná doba praxe. Svou živnost jakožto vázanou provozují třeba maséři nebo účetní, případně majitelé autoškoly.

Volné živnosti

K vykonávání živností volných postačí splnění pouze všeobecných podmínek a ohlášení živnostenskému úřadu.

Koncesované živnosti

Koncesovaná živnost je závislá na vydání tzv. koncese. Jde o specifický typ podnikání, které je podmíněno jednak odbornou způsobilostí, ale i souhlasem příslušného orgánu státní správy. V tomto režimu podnikají například cestovní kanceláře nebo majitelé autodopravy.

Jaké jsou všeobecné podmínky pro provozování živnosti

Všeobecné podmínky pro založení živnosti jsou poměrně jednoduché:

 • věk nejméně 18 let
 • trestní bezúhonnost
 • způsobilost k právním úkonům
 • splnění kvalifikačních požadavků pro konkrétní druh živnosti

Sídlo pro OSVČ

Stejně jako firma potřebuje i OSVČ svoje vlastní sídlo (do roku 2018 nazýváno místo podnikání). Přesněji nejsou podmínky stanoveny, sídlem může být trvalé bydliště, ale také sídlo virtuální. Sídlo může být pouze jedno, více může mít podnikatel ale provozoven.

Důležité je především to, že fyzická osoba předkládá na živnostenském úřadě souhlas s umístěním sídla. Pokud se sídlo liší od trvalého bydliště, má podnikatel zároveň povinnost jej následně označit jménem, příjmením a identifikačním číslem.

Sídlo bude také zapsáno v živnostenském rejstříku, znát ho bude i zdravotní pojišťovna a Česká správa sociálního zabezpečení. Reálně podnikat na něm nemusíte, ale musíte být schopni na něm řádně komunikovat, tedy přijímat korespondenci nebo vystavovat faktury.

Založení živnosti

Založit živnost je možné na libovolné pobočce živnostenského úřadu. Nemusí jít tedy o tu, která je vám místně příslušná na základě bydliště.

S sebou si především vezměte svůj doklad totožnosti, tím doložíte způsobilost k právním úkonům. Trestní bezúhonnost dokládat výpisem z rejstříku trestů není nutné, úřad si tento doklad obstará sám. Nezapomeňte si také prostředky na zaplacení poplatku ve výši 1 000 Kč.

K čemu slouží Jednotný registrační formulář

Vyplňovat budete dokument, který se nazývá Jednotný registrační formulář. Vyplnit můžete klasický tiskopis, ale majitelé datové schránky jej mohou vyplnit i elektronicky.

Jednotný registrační formulář nahrazuje různé typy formulářů pro podání, které musí podnikatel učinit před vstupem do podnikání, ale i během něj. Uplatníte ho tak nejen na živnostenském úřadě, ale i na finančním úřadě, příslušné pobočce České správy sociálního zabezpečení, na úřadu práce a zdravotní pojišťovně.

Jednotný registrační formulář umožňuje:

 • provést ohlášení živnosti
 • provést registraci k z dani příjmu fyzických osob
 • provést registraci ke zdravotnímu pojištění
 • provést registraci k sociálnímu pojištění

Dále podle specifik konkrétního typu podnikání můžeme provést:

 • registraci k silniční dani
 • registraci k DPH
 • registraci k dani z příjmů fyzických osob za zaměstnance

Na základě ohlášení živnosti obdržíte vlastní identifikační číslo (IČ) a výpis z živnostenského rejstříku. Živnostenský list se dnes již podnikatelům nevydává.

Platba sociálního a zdravotního pojištění

Minimální měsíční záloha pro zdravotní pojištění se v roce 2023 zvýšila na 2 722 Kč. Pojistné na sociální zabezpečení se zvyšovalo rovněž, a to u hlavní činnosti na 2 944 Kč. Pro vedlejší činnost je to 1 178 Kč. Pokud se OSVČ rozhodne platit si i nemocenské pojištění, pro rok 2023 je minimální výše pojistného ve výši 168 Kč.

Daňové povinnosti

OSVČ musí splnit několik důležitých daňových povinností, o nichž byla řeč výše. Spolu s tím se pojí některé základní otázky:

Kolik zaplatím na daň z příjmu fyzických osob?

Tato daň je pro OSVČ tou vůbec nejdůležitější. Daň z příjmu fyzických osob se platí ve výši 15 % ze základu daně po odečtení slev. Platbu musíte odeslat finančnímu úřadu.

Pro rok 2023 je potřeba zmínit především novinku, že základní sleva na poplatníka za zdaňovací období roku 2022 se zvýšila. Nyní činí 30 840 Kč. Sleva na manžela či manželku je shodná jako v minulých letech, to znamená ve výši 24 840 Kč na rok, pakliže příjmy nepřesáhly 68 000 Kč.

Které další slevy si lze uplatnit?

 • sleva pro držitele průkazu ZTP/P
 • sleva na invaliditu
 • sleva na studenta
 • sleva za umístění dítěte
 • sleva na děti

Co je paušální daň?

Paušální režim byl ustanoven především z důvodu snahy snížit administrativní zátěž kladenu na podnikatele.

Podnikatel díky němu nemusí podávat daňové přiznání a přehled o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovnu a Českou správu sociálního zabezpečení. Postačí zaplatit jedinou platbu, tzv. paušál.

Tuto volbu mají podnikatelé s ročními příjmy, které nepřesáhnou hranici 2 000 000 Kč. Splatná je daň vždy do 20. dne zálohového období (kalendářního měsíce), na které se záloha platí.

Paušální daň si prošla několika změnami, v současné době je rozdělena do tří pásem podle výše příjmů:

1. pásmo

Zahrnuje příjmy do 1 000 000 Kč bez ohledu na to, z jakého činnosti plynou nebo příjmy do výše 1 500 000 Kč, pokud alespoň 75 % příjmů ze samostatné činnosti tvoří příjmy, k nimž lze uplatnit výdaje ve výši 80 % nebo 60 % z příjmů nebo do výše 2 000 000 Kč, pokud alespoň 75 % příjmů ze samostatné činnosti tvoří příjmy, k nimž lze uplatnit výdaje ve výši 80 % z příjmů.

Celková měsíční platba ve výši 6 208 Kč, kterou tvoří:

 • daň z příjmů: 100 Kč
 • sociální pojištění: 3 386 Kč
 • zdravotní pojištění: 2 722 Kč

2. pásmo

Zahrnuje příjmy do výše 1 500 000 Kč bez ohledu na to, z jaké činnosti plynou nebo do výše 2 000 000 Kč, pokud alespoň 75 % příjmů ze samostatné činnosti tvoří příjmy, k nimž lze uplatnit výdaje ve výši 80 % nebo 60 % z příjmů.

Měsíční platba ve výši 16 000 Kč, kterou tvoří:

 • daň z příjmů: 4 963 Kč
 • sociální pojištění: 7 446 Kč
 • zdravotní pojištění: 3 591 Kč

3. pásmo

Zahrnuje příjmy do výše 2 000 000 Kč bez ohledu na to, z jaké činnosti plynou.

Měsíční platba ve výši 26 000 Kč, kterou tvoří:

 • daň z příjmů: 9 320 Kč
 • sociální pojištění: 11 388 Kč
 • zdravotní pojištění: 5 292 Kč

Jak je to s daňovým přiznáním

Živnostníci a podnikatelé jsou povinni podat daňové přiznání podávat v případě, že jejich roční příjmy přesáhly 50 000 Kč.

Pokud je živnostník přihlášen k paušální dani a jeho příjmy přesáhly hranici 1 000 000 Kč, daňové přiznání si musí podat rovněž. Pokud ne, pro rok 2023 je od této povinnosti jednoduše osvobozen.

Kdo je plátce DPH povinně a kdo dobrovolně

DPH je nyní v Česku ustanovena ve třech sazbách:

 • základní – 21 %
 • první snížená – 15 %
 • druhá snížená – 10 %

Plátcem DPH se stává OSVČ povinně v okamžiku, kdy během 12 bezprostředně po sobě následujících měsících překročí obrat 1 000 000 Kč.

K dobrovolnému placení DPH se vyplatí OSVČ přihlásit především v okamžiku, kdy má výdaje vyšší než příjmy, prodává své zboží především plátcům DPH, nakupuje ze zemí mimo EU, fakturuje odběratelům sazbu sníženou, ale nakupuje za základní nebo pokud plánuje nakoupit hodnotný majetek s potenciálem uplatnění odpočtu.

Kdy vést účetnictví

Fyzická osoba je povinna vést účetnictví (podvojné účetnictví) za předpokladu, že převýší limit obratu 25 000 000 Kč za uplynulý kalendářní rok. K tomuto kroku se může rozhodnout i dobrovolně.

Pakliže fyzická osoba nevede účetnictví, vede daňovou evidenci. I z této povinnosti se však může vyvázat paušální daní, jejíž princip byl objasněn výše.

0 0 votes
Vaše hodnocení
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
0
Zapojte se do diskuze a přidejte hodnocení, děkujemex