Co vědět o vdovském/vdoveckém důchodu?

Česká republika se může pyšnit hned několika důchody. Nejznámější je samozřejmě ten nejběžnější, starobní. Máme však také invalidní, sirotčí či vdovský/vdovecký. A právě na ten poslední důchod se zaměříme v tomto článku.

Kdy máte na důchod nárok?

Pokud jste se stali vdovou či vdovcem, máte na příslušný důchod nárok, pokud zemřelý před smrtí splnil alespoň jednu z těchto podmínek:

 1. pobíral starobní nebo invalidní důchod
 2. ke dni smrti splnil podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní či starobní důchod
 3. zemřel následkem pracovního úrazu

Kdy je důchod vyplácen?

Pozůstalému je důchod vyplácen pouze jeden rok od smrti manžela či manželky. Po uplynutí roku je stále možné tento důchod pobírat, ale to pouze pro tu pozůstalou osobu, která:

 1. je plně invalidní
 2. dosáhla 55 let věku (žena) či 58 let věku (muž)
 3. pečuje o nezaopatřené dítě
 4. pečuje o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II, III nebo IV
 5. pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s ní žije v domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve stupni II, III nebo IV

Pokud alespoň jedna z těchto podmínek není splněna, je po uplynutí jednoho roku od smrti jednoho z manželů výplata vdovského nebo vdoveckého důchodu zastavena.

Ovšem, nárok na pozůstalostní důchod může být obnoven, pokud je v období do 2 let od zániku dřívějšího nároku splněna některá z výše uvedených podmínek.

Pokud pozůstalý uzavře nové manželství, nárok na důchod zaniká.

Jak se důchod počítá?

Vdovský či vdovecký důchod se počítá podobně jako důchod starobní. Skládá se ze základní výměry a procentní výměry ve výši 50 % procentní výměry starobního nebo invalidního důchodu III. stupně, na který měl nebo by měl nárok zemřelý v době smrti.

Základní výměra je pevně stanovená částka, která je shodná úplně pro všechny, kteří pobírají tento důchod. 

Procentní výměra je část důchodu, která se stanoví z výdělků v rozhodném období a délky doby pojištění.

Pokud vdovec či vdova k pozůstalostnímu důchodu pobírá ještě jakýkoliv vlastní důchod, platí zde pravidlo o souběhu důchodů. To znamená, že vyšší důchod je pobírán v plné výši a u toho nižšího důchodu se krátí procentní výměra na polovinu.

Jak o důchod zažádat?

Pokud chcete požádat o tento důchod, musíte ji sepsat na Okresní správě sociálního zabezpečení, pod kterou spadá vaše bydliště. Odtud jde žádost na Českou správu sociálního zabezpečení. Právě ona rozhodne, zda vám bude důchod přiznán či nikoliv. 

Pozůstalí podávají žádost o tento důchod sami, ale mohou tím, za určitých podmínek, pověřit i rodinného příslušníka.

Při podávání žádosti je třeba předložit tyto dokumenty:

 1. občanský průkaz
 2. cizinci předkládají pas či povolení k pobytu
 3. úmrtní list zesnulého
 4. oddací list
 5. pokud zesnulá osoba dosud nepobírala vlastní důchod, předkládá pozůstalá osoba ještě veškeré doklady týkající se zesnulého, které se předkládají k žádosti o starobní, případně invalidní důchod
0 0 votes
Vaše hodnocení
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
0
Zapojte se do diskuze a přidejte hodnocení, děkujemex