Hedgeové vs. podílové fondy: Do čeho se vyplatí investovat?

Víte, v čem se podobají a jaké jsou naopak rozdíly mezi hedgeovým a podílovým fondem? Třebaže spolu tyto dva fondy sdílí několik podobností, také byste mezi nimi našli mnoho rozdílů. Čtěte dále, abyste se dozvěděli o obou typech fondů a o tom, která investiční varianta je pro vás lepší.

Jak hedgeové fondy, tak podílové fondy jsou investiční produkty nabízející spravovaná portfolia pro investory, nicméně tím podobnosti končí. Hedgeové fondy se zaměřují na jednotlivce s vysokým čistým jměním a přebírají složitější a volatilnější obchodní strategie ve snaze vytvářet pro klienty pozitivní výnosy. Podílové fondy jsou dostupné každému investorovi, ale jsou omezenější v tom, s čím mohou obchodovat. Hlavním cílem správce podílového fondu je překonat srovnávací index.

Pojďme si ve stručnosti shrnout hlavní vlastnosti podílových i hedgeových fondů:

Podílové fondy

 • Shromažďují peníze od všech investorů s minimálními investicemi začínajícími na pouhém 1 dolaru.
 • Jsou k dispozici pro obchodování každý den, kdy je akciový trh otevřen
 • Obvykle nakupujete a držíte cenné papíry na základě specifické strategie podrobně popsané v tzv. prospektu.
 • Za správu je účtován paušální poplatek (určité procento spravovaného majetku)

Hedgeové fondy

 • Shromažďují peníze od akreditovaných investorů s likvidní čistou hodnotou nad 1 milion USD nebo ročním příjmem přesahujícím 200 000 USD
 • Strukturováno jako veřejná partnerství a není tak přísně regulováno
 • Omezená lhůta pro investování a výběr prostředků
 • Používání různých obchodních strategií včetně nákupu či prodeje derivátů a alternativních aktiv
 • Účtovány poplatky na základě výkonu a množství aktiv ve správě

V následujících odstavcích se na oba fondy zaměříme podrobněji.

Co jsou to podílové fondy?

Podílový fond představuje pro jednotlivé investory snadný způsob, jak získat přístup ke spravovanému portfoliu veřejně obchodovaných cenných papírů, jako jsou akcie a dluhopisy. Investoři nakupují akcie podílového fondu a jejich peníze sdružuje správce fondu s ostatními akcionáři. Správce fondu pracuje na splnění cílů stanovených v prospektu, který bude podrobně popisovat srovnávací index, kterému by se měl vyrovnat, a strategii, která je při investování používána.

Investiční strategie

Podílové fondy jsou obecně považovány za bezpečnější investice než hedgeové fondy. To je dáno tím, že správci fondů mají omezenou možnost používat rizikovější strategie, jako je pákový efekt, což může zvýšit výnosy, ale také to zvyšuje volatilitu.

Podílové fondy nakupují veřejně obchodované cenné papíry na základě kritérií správce. Tato kritéria mohou být velmi specifická, jako je nákup farmaceutických akcií, o kterých si správce myslí, že jsou podhodnocené na základě určitých metrik, nebo mohou být velmi obecná, jako je nákup všech akcií v indexu S&P 500. Investoři podílových fondů mají k dispozici širokou škálu strategií a podrobnosti jsou pro investory uvedeny v prospektu.

Typy podílových fondů

Existuje několik různých typů podílových fondů, do kterých mohou investoři investovat:

 • Aktivně spravované vs. pasivní fondy. Aktivně spravované podílové fondy se vyznačují správcem fondu, který se pokouší překonat srovnávací index fondu strategickým nákupem a prodejem cenných papírů. Pasivní fondy nebo indexové fondy se pouze snaží replikovat výnosy srovnávacího indexu modelováním portfolia na základě indexu. Někdy fond prostě koupí každý cenný papír v indexu.
 • Otevřené vs. uzavřené fondy. Otevřené fondy nemají žádný limit na počet akcií, které mohou vydat. Investoři jednoduše nakoupí akcie a správce fondu vezme nové prostředky a přidělí je na nákup příslušných cenných papírů. Uzavřené fondy mají omezený počet akcií, takže správce portfolia nemusí neustále přidávat nebo naopak ubírat cenné papíry.
 • Zatížené fondy vs. fondy bez zatížení. Fondy se zatížením platí provizi brokerovi, který investorovi fond prodá. Provize plyne z prostředků investora buď při nákupu (předzásobení), nebo při prodeji podílového fondu (zálohování). Fondy bez zatížení fondy takovou provizi nemají.

Kdo může investovat do podílových fondů?

Podílové fondy jsou dostupné každému investorovi. Některé fondy mohou mít minimální investici v rozmezí od 100 do 10 000 USD nebo více. Stále více fondů nemá v dnešní době žádnou minimální výši investice.

Jak fungují poplatky u podílových fondů?

Podílové fondy účtují poplatek za správu, který se obvykle pohybuje mezi 1 % a 2 % spravovaných aktiv. Indexové fondy mají obvykle mnohem nižší poplatky. Některé široce založené indexové fondy mají poplatky blízko 0 %.

Vezměte na vědomí, že poplatek za správu je oddělený od ostatních poplatků placených v rámci fondu, skrze které broker také dostává část prostředků investorů. Poplatek za správu jde přímo společnosti podílového fondu a platí se ročně.

Co jsou to hedgeové fondy?

Hedgeový fond je navržen tak, aby individuální investoři mohli získat přístup k investičním nápadům a strategiím správců fondů, o nichž se domnívají, že mají na trhu výhodu. Hedgeové fondy jsou strukturovány jako veřejná partnerství a investoři nakupují do investiční společnosti přímo jako komanditisté namísto nákupu veřejně nabízených akcií.

Investiční strategie

Hedgeové fondy nejsou omezeny ve strategiích, které mohou použít, aby svým investorům přinášely objemné výnosy. Hedgeové fondy budou využívat deriváty, jako jsou opce a marže, aby získaly pákový efekt, a také mohou prodávat akcie tzv. „nakrátko“.

Hedgeové fondy jsou také schopny investovat téměř na jakémkoli trhu, jako jsou kryptoměny či soukromé nemovitosti. Toto jsou strategie, které kvůli předpisům a regulacím nelze aplikovat v případě podílových fondů. Pamatujte však, že se také jedná o mnohem riskantnější strategie než pouhé nákupy veřejně obchodovaných cenných papírů.

Kdo může investovat do hedgeových fondů?

Hedgeové fondy mohou přijímat prostředky pouze od akreditovaných investorů. Obecně se akreditovaný investor definuje jako někoho s likvidním čistým jměním ve výši 1 milionu USD nebo ročním příjmem 200 000 USD (nebo 300 000 USD s partnerem). Je to dáno tím, že úroveň bohatství činí investora sofistikovanějším a schopnějším odolávat volatilitě a nejistotě spojené s hedgeovými fondy.

Hedgeové fondy mají často minimální investice ve výši 1 milion USD nebo více. Investování do hedgeových fondů také bývá v mnoha ohledech omezující – pevně stanovená může být například doba držení investice, během které není možné z fondu vystoupit.

Jak fungují poplatky u hedgeových fondů?

Hedgeové fondy s sebou přinášejí dva typy poplatků: poplatky za správu a poplatky za výkonnost. Poplatek za správu je podobný poplatku za správu podílového fondu. Fond si účtuje nákladový poměr, obvykle 2 %, který se každý rok odebírá ze spravovaných aktiv.

Výkonnostní poplatek, jak již název napovídá, je založen na výkonnosti fondu a obvykle činí 20 % ze zisku. Pokud se tedy fond za rok zvýší o 10 %, fond si vezme 20 % zisků (2 % investice) a zbytek zůstane investován ve fondu. Pokud fond přijde o peníze, neplatí se žádný výkonnostní poplatek, ale investoři stále musí platit poplatek za správu.

Poznámka: Nejtypičtější struktura poplatků je následující: 2% poplatek za správu a 20% výkonnostní poplatek.

Sečteno, podtrženo

Hedgeové fondy vykazovaly za posledních zhruba 15 let zhoršení výkonnosti, třebaže globálnímu akciovému trhu se dařilo. Ve skutečnosti na býčích trzích (stoupavých) mohou podílové fondy poskytovat lepší výnosy než hedgeové fondy bez poplatků, protože alternativní investiční strategie nedrží krok s akciovým trhem.

To znamená, že tyto strategie mohou být na medvědích trzích (klesavých) neocenitelné. Pokud mají tyto strategie výnosy skutečně nekorelované s akciemi, mohly by poskytovat pozitivní výnosy jako zajištění proti propadu akciového akciového trhu. Tehdy se investování do hedgeového fondu skutečně vyplatí.

Zatímco hedgeové fondy slibují velké výnosy podporované pokročilými obchodními strategiemi, mohou fungovat po dlouhou dobu, aniž by přinášely očekávané výsledky. Trpělivým investorům by se však mohly vyplatit.

Věk, kdy hedgeové fondy dokázaly překonat očekávání průměrného investora, je ale možná pryč. Dnešní technologie usnadňují drobným investorům investovat a používat jejich vlastní strategie, ať už jsou mimořádně jednoduché nebo velmi složité. Pro většinu investorů bude podílový fond schopen uspokojit všechny jejich investiční potřeby.

5 1 vote
Vaše hodnocení
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
0
Zapojte se do diskuze a přidejte hodnocení, děkujemex