Idea Making

Zatímco před staletími křičel král v boji „království za koně“, dnes by moderní manažer asi daleko snáze řekl „království za nápad“. A přesně tím se zabývá idea making.

V překladu se doslova jedná o „dělání nápadů“, v přeneseném slova smyslu jde o specifickou aktivitu, která se zabývá hledáním nových myšlenek a vymýšlením nápadů. Ačkoli se s idea makery nejčastěji setkáte v reklamě a marketingu, jejich působení je mnohem širší. Idea makery tak můžete například najít:

  •          v reklamních agenturách
  •          v PR agenturách
  •          v marketingových odděleních firem
  •          v politických stranách
  •          ve firmách zabývajících se online komunikací (weby, blogy, sociální sítě)

Ale uplatnění mohou najít i v průmyslových firmách a v řadě dalších oborů. Ne vždy sami sebe definují jako idea makeři, ale vždy se jedná o kreativní lidi se schopností definovat to, co ostatní jen matně tuší, a hlavně to říct jen několika slovy. Nejedná se ale bezbřehé hýření nápady. Základem skutečného idea makingu je důkladný průzkum toho, co potřebuje klient a jeho zákazníci. Připravte se, že skutečně profesionální idea making představuje hodně času a nutnost vaší spolupráce.

Pamatujete si?

Idea maker hledá to, co na trhu chybí, ať už se jedná o výrobek, reklamní strategii nebo jen pouhý nový slogan. Pojďme si to ukázat třeba na volebních kampaních. Všimli jste si, skoro každé volby si pamatujeme podle jednoho, dvou bodů? Měli jsme tak například volby, které se smrskly na jedinou otázku, a to poplatky u lékaře. Ale kde se poplatky vzaly na billboardech a v programu ČSSD? Někdo musel udělat průzkum a zjistit, co potenciální voliče levice nejvíce rozčiluje a vyprofilovat z toho jednoduchý slogan, kterým pak byla zaplavena republika všemi možnými komunikačními kanály. Nemusíme být právě levicoví voliči, ale musíme přiznat, že nápad to byl geniální. Kdyby se tenkrát ČSSD rozhodla pro jiné nosné téma, volby mohly dopadnout úplně jinak.

Jiným příkladem skvělého nápadu bylo angažování Ivana Trojana do reklamní kampaně pro jednoho z mobilních operátorů. Možná to měla být původně je jednorázová spolupráce, ale trvá už několik let, protože vynikající herec dokáže zahrát cokoli, takže mu uvěříte, že je primářem v nemocnici, poněkud šíleným tělocvikářem, špiónem i kapitánem letadla. A zase musel být na začátku někdo, kdo s nápadem obsadit do reklamy právě jeho přišel. Nápad k nezaplacení. Nezní vám to povědomě? No, ano, jiný výborný nápad, který znáte z reklamní kampaně vydavatele bankovních karet.

Jak se rodí nápady

Idea making je úzce spojen s pojmem brainstorming. Jedná se o intenzivní vymýšlení co největšího poštu nápadů ve skupině lidí. Výměna nápadů, někdy třeba na první pohled i nesmyslných, může být impulsem právě pro ten jediný geniální nápad, který změní vše. A ten nemusí přijít ani přímo při brainstormingu, ale ten může být jeho akcelerátorem.

Nejčastěji se ale s idea makingem setkáte v reklamě. Idea makeři vám nabídnou nápady, kreativní koncepty i celé strategie. Ale ne každý, kdo sám sebe označí za idea makera, jím skutečně je. Při výběru jsou důležité nejen reference prací pro jiné klienty, ale do značné míry i schopnost naladit se na stejnou vlnu. Sebegeniálnější nápad, který nevezme za své jen proto, že je vám jeho nesympatický jeho autor, fungovat nebude. Výběru idea makera tak věnujte dost času. Pokud vzájemná chemie klapne, určitě se vám to vyplatí.

Napsat komentář