Jak financovat start-up? Alternativní možnosti financování

Hledáte financování svého nově začínajícího podniku? Zjistěte, jak financovat svůj start-up bez zapojení klasické banky. V následujícím článku se zaměříme na alternativní možnosti financování podnikání.

Získejte financování pro svůj start-up, vytvořte si užitečnou síť investorů i potenciálních zákazníků a získejte profesionální poradenství pro snadné a rychlé zahájení vašeho podnikání.

Založení vlastní společnosti může být skličující, nicméně velmi obohacující proces. Třebaže je dobře propracovaný podnikatelský plán pro zakladatele zásadní, sám o sobě nestačí. Můžete mít skvělý podnikatelský nápad, ale bez potřebných peněžních prostředků k jeho realizaci zůstane jen na papíře. Vaše společnost nemá šanci na úspěch bez potřebného financování, které je jedním z nejdůležitějších prvků úspěšné společnosti.

Financování start-upu nebo malého podniku však může být obtížným a zdlouhavým procesem, zejména pro ty, kteří nedosáhli na úvěr nebo jej sjednali za nevýhodných podmínek. I když neexistuje žádné standardní minimální kreditní skóre, které musíte mít, abyste získali podnikatelský úvěr, tradiční věřitelé, jako jsou banky, mají nastavený určitý rozsah, který považují za přijatelný.

Pokud máte nízké kreditní skóre a nemáte žádné zajištění, zvažte alternativní půjčku. V tomto článku se zaměříme na alternativní možnosti financování start-upů a malých podniků. Podíváme se na výhody i stinné stránky alternativních půjček a poskytneme tipy, jak financovat vaše podnikání. Jak se tedy vyhnout tradičním bankám, a přesto zahájit podnikání?

V následujících odstavcích probereme alternativní způsoby financování, jako jsou například:

  • Andělští investoři: Tito investoři obecně nepožadují žádné akcie společnosti ani netvrdí, že jsou akcionáři vašeho podnikání.
  • Dotace od státu: Některé společnosti, například firmy zaměřené na vědu nebo výzkum mohou získat dotace od státu.
  • Factoring: Alternativní možnost financování, která může zmírnit problémy s peněžním tokem a obecně nevyžaduje dobré kreditní skóre. Jedná se o metodu financování krátkodobých úvěrů poskytnutých při dodávkách zboží a služeb.
  • Půjčky typu peer-to-peer (P2P): Tento typ půjček představuje další možnost získávání kapitálu. Platformy P2P seznamují dlužníky s věřiteli. P2P je zkratka z anglického peer-to-peer („rovný s rovným“), znamená to tedy, že si lidé půjčují mezi sebou.
  • Crowdfunding: Crowdfunding na platformách jako Kickstarter nebo Indiegogo může malým podnikům poskytnout finanční podporu. Tyto platformy umožňují podnikům sdružovat malé investice od několika investorů namísto hledání jediného zdroje investic.
  • atd.

Možnosti financování podnikání bez klasické banky

Všechny podniky potřebují provozní kapitál, aby prosperovaly. Bez vhodných možností financování podnikání začínající společnosti pravděpodobně brzy zkrachují. Vyhnout se tradiční cestě bankovních půjček se může zdát jako nemožný úkol, nicméně podnikatel má k dispozici nepřeberné množství alternativních možností financování. Shromáždění správného průzkumu tržních dat a implementace nejlepší možnosti financování pro vaši společnost zvyšuje šance, že se váš start-up dostane z počáteční fáze plánování do udržitelného provozu, který generuje vlastní zisk.

Potřebuje-li váš start-up či malá společnost kapitál, nicméně nesplňuje přísné podmínky pro tradiční bankovní půjčku, máte na výběr z několika alternativních možností financování. Níže představujeme některé z nejčastějších alternativních metod financování pro začínající podniky a malé podniky od různých poskytovatelů půjček.

Rizikový kapitál

Jedná se o finanční prostředky poskytnuté profesionály – tzv. rizikovými kapitalisty (z anglického Venture capitalists (VC)), kteří investují spolu s managementem do mladých, rychle rostoucích společností, u nichž existuje potenciál dalšího růstu. Pro start-upy představuje rizikový kapitál důležitý zdroj vlastního jmění.

Rizikoví kapitalisté jsou externí skupinou, která se podílí na vlastnictví společnosti výměnou za kapitál. Procentní podíly vlastnictví ke kapitálu jsou obchodovatelné a obvykle založené na ocenění společnosti.

Tato možnost je dobrá volba pro začínající podniky, které nemají fyzické zajištění, jež by pro banku sloužilo jako zástavní právo k úvěru. Výhody rizikového kapitálu nemají všechny jen finanční povahu. Vztahy, které navážete s rizikovými kapitalisty, mohou poskytnout množství odborných znalostí, propojení v oboru a jasný směr dalšího podnikání.

Mnoho podnikatelů postrádá dovednosti potřebné k růstu firmy, a přestože mohou vydělávat peníze prodejem, pochopení toho, jak pomoci společnosti růst, je jedním z nejdůležitějších předpokladů obchodního úspěchu.

Andělští investoři

Andělští investoři a výše uvedení rizikoví kapitalisté jsou často považování za totéž. Nicméně je mezi nimi rozdíl.

Zatímco rizikoví kapitalisté jsou společnosti (obvykle velké a zavedené), které investují vlastní jmění do podniku výměnou za kapitál, andělský investor je jednotlivec, u kterého je pravděpodobnější, že investuje do začínajícího podniku nebo podniku v jeho rané fázi, který nemusí vykazovat prokazatelný růst, který by očekával rizikový kapitalista.

Nalezení andělského investora je stejně jako získávání finančních prostředků od rizikových kapitalistů dobrou metodou financování, nicméně v případě andělských investorů probíhá na osobnější úrovni.

Partnerské financování

V rámci partnerského financování jedna společnost financuje strategického partnera ve stejném odvětví výměnou za speciální přístup k určitému produktu, zaměstnancům, distribučním právům, konečnému prodeji nebo ke kombinaci těchto výhod.

Strategické financování funguje podobně jako rizikový kapitál v tom, že jde obvykle o prodej vlastního kapitálu (nikoli o půjčku), i když někdy může být založeno na licenčních poplatcích, kdy partner získá část z každého prodeje produktu, či služby.

Partnerské financování je dobrou alternativou, protože společnost, se kterou spolupracujete, bude obvykle velkým podnikem a může dokonce působit v podobném odvětví, ve kterém působí váš start-up. Větší společnost má obvykle relevantní zákazníky, obchodníky a marketingové programy, ze kterých můžete přímo čerpat, za předpokladu, že váš produkt nebo služba je kompatibilní s tím, co již nabízí partner.

Crowdfunding

Crowdfunding na platformách, jako je Kickstarter, GoFundMe, Indiegogo či HitHit, může malým podnikům poskytnout finanční podporu. Tyto platformy umožňují podnikům sdružovat malé investice od několika investorů namísto hledání jediného zdroje investic. Pomocí crowdfundingu lze získat potřebné počáteční fondy, aby váš start-up prošel vývojovou fází a byl připraven k další fázi.

Tip: Než se rozhodnete pro využití některé z crowdfundingových platforem, je důležité si přečíst drobné písmo na jejich webových stránkách. Některé platformy mají poplatky za zpracování plateb nebo vyžadují, aby podniky navýšili svůj stanovený finanční cíl, aby si tak platformy mohly ponechat některé ze získaných peněz.

Půjčky typu peer-to-peer

Půjčky typu peer-to-peer (P2P) představují možnost získávání kapitálu prostřednictvím speciálních platforem, které zprostředkovávají přímý kontakt mezi dlužníky a věřiteli. Mezi platformy P2P půjček patří například Mintos, Zonky nebo Lending Club.

V nejjednodušší podobě si dlužník vytvoří účet na peer-to-peer webové stránce, která spojuje dlužníky s věřiteli. P2P půjčky mohou být alternativou financování pro malé podniky, zejména s ohledem na trh s úvěry v současné nestálé době. Jednou nevýhodou tohoto řešení je, že P2P půjčování je dostupné pouze investorům v určitých státech. V České republice je však P2P půjčování dostupné.

Tato forma půjčování, kterou umožňuje internet, je hybridem crowdfundingu a půjčování na trhu. Když se platformové půjčování poprvé objevilo na trhu, umožnilo lidem s malým provozním kapitálem poskytovat půjčky jiným lidem – kolegům. O několik let později začaly velké korporace a banky svou zvýšenou aktivitou vytlačovat skutečné P2P věřitele. V zemích s lépe rozvinutým finančním odvětvím se častěji používá termín „tržní půjčky“.

Faktoring

Díky fakturačnímu financování, známému také jako faktoring, vám poskytovatel služeb předá peníze na vaše neuhrazené pohledávky, které splatíte, jakmile zákazník uhradí účet. Vaše firma tak získá peněžní tok, který potřebuje, aby mohla fungovat, zatímco budete čekat, až zákazníci zaplatí své neuhrazené faktury.

Tyto zálohy umožňují společnostem odstranit rozdíly v odměňování mezi fakturovanou prací a platbami dodavatelům. Díky zajištění stabilního peněžního toku mohou společnosti rychleji přijímat nové projekty, rozvíjet podnikání a najímat nové pracovníky.

Státní dotace a podpora podnikání

Firmy zaměřené na vědu, výzkum a další odvětví mohou získat dotace od státu. O možnostech financování státem se informujte na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Konvertibilní dluh

Konvertibilní dluh je, když si podnik půjčí peníze od investora nebo skupiny investorů a kolektivní smlouva má v budoucnu převést dluh na vlastní kapitál.

Konvertibilní dluh může být skvělým způsobem, jak financovat začínající i malý podnik, ale musíte se smířit s tím, že určitou kontrolu nad podnikem postoupíte investorovi. Tito investoři mají zaručenou určitou míru návratnosti za rok.

Hlavní výhodou konvertibilního dluhu je skutečnost, že nezatěžuje peněžní tok, zatímco úrokové platby nabíhají během doby trvání dluhopisu. Nevýhodou tohoto typu financování je, že se vzdáváte určitého vlastnictví nebo kontroly nad svým podnikáním.

Hotovostní zálohy

Obchodní hotovostní záloha je opakem úvěru pro malé podniky, pokud jde o dostupnost a strukturu. I když se jedná o rychlý způsob, jak získat kapitál, hotovostní zálohy by měly být poslední možností kvůli jejich vysokým nákladům. Mnoho špičkových obchodních služeb nabízí tuto možnost, takže se u svého poskytovatele informujte, zda by to nemohla být forma kapitálu k prozkoumání

Hotovostní záloha obchodníka je situace, kdy poskytovatel finančních prostředků poskytne jednorázovou částku financování a poté koupí práva na část prodeje vaší kreditní a debetní karty. Pokaždé, když obchodník zpracuje prodej kreditní nebo debetní kartou, poskytovatel odebere z prodeje malou část, dokud nebude splacena záloha.

Třebaže se tento způsob financování může zdát být pohodlný, hotovostní zálohy mohou být velmi drahé a problematické pro peněžní tok společnosti. Tuto možnost financování byste měli zvážit pouze tehdy, nemůžete-li získat pro svůj start-up půjčku od banky nebo prostřednictvím některé z výše uvedených možností.

Jaké jsou výhody alternativních půjček?

Začínající podniky mohou využívat několik klíčových výhod při zajišťování financování z netradičního zdroje. S alternativními půjčkami získá majitel start-upu silného finančního partnera, který společnost může představit novým klientům, analytikům, médiím a dalším důležitým kontaktům oboru i mimo něj.

Mezi další výhody spolupráce s netradičním věřitelem patří:

  • Důvěryhodnost trhu: Start-up si spolu se získanými financemi v podstatě vypůjčí část dobrého jména, kterou si strategický partner vybudoval.
  • Pomoc s infrastrukturou: Větší partner má pravděpodobně týmy pro marketing, IT, finance a HR – vše, co si start-up může „půjčit“ nebo využít za výhodnou cenu.
  • Poradenství: Je pravděpodobné, že strategický partner se jako součást investice připojí k vaší radě. Pamatujte, že partner vedl mnohem větší a úspěšnější podnikání ve vašem odvětví, takže vám může poskytnout cenné rady a sdílet s vámi užitečné názory. Rovněž můžete získat přístup k ověřeným obchodním plánům a dalším klíčovým materiálům.
  • Relativně nezávislé partnerství: Strategický partner má stále své vlastní podnikání, takže je nepravděpodobné, že by se příliš zapojil do každodenního provozu vašeho start-upu. Občasné aktualizace o vaší firmě, například měsíční nebo čtvrtletní, mu obvykle postačují.

Jak si vybrat možnost financování podnikání?

Snaha najít financování pro svůj start-up se může snadno změnit v práci na plný úvazek. Financování je základem úspěchu každého podniku – od budování sítě investorů až po spojení s dalšími zakladateli podobných podniků.

Klíčem úspěchu je spolupráce se správnými investory. Řada odmítnutí a malý pokrok v růstu společnosti je často dán spoluprací s nevhodnými investory. Bude to těžké, ale pokud budete ve svém hledání vhodných investorů přesní, získáte tížené financování vašeho podniku.

Vedle sítě bezprostředně blízkých kontaktů, jako jsou rodinní příslušníci, přátelé a známí, by se podniky měly poohlédnout i po dalších vlastnících začínajících firem a hledat strategická partnerství. Je také důležité zvážit profesionální služby, které vaše společnost využívá. Pokud například spolupracujete s právním poradcem nebo PR společností, i ty vám mohou pomoci najít finance.

Všichni odborníci, kteří obklopují společnost, by měli být absolutně první zastávkou a prvním místem, kam se společnost vydá, aby se pokusila získat přístup ke kapitálu. Start-upy se tak mohou odlišit od svých konkurentů. Vybudování sítě jednotlivců, kteří pomohou posunout vaši společnost nahoru, je nejlepší způsob, jak poskytnout vaší firmě podporu, kterou potřebuje.

Jak zacílit na investora rizikového kapitálu pro financování vašeho podnikání

Rizikový kapitál může být nejobtížnější zajistit, především proto, že investoři rizikového kapitálu mají velmi specifické investiční strategie, chtějí investovat na relativně krátkou dobu (tři až pět let) a mohou se chtít zapojit do operací a rozhodování vašeho podniku. Investoři rizikového kapitálu také obvykle chtějí investovat vyšší částky v řádech milionů.

Většina start-upů začíná počátečním financováním od přátel a rodiny nebo andělských investorů. Pokud jste již tímto krokem prošli a hledáte dlouhodobější financování, je důležité správným způsobem oslovit firmy rizikového kapitálu. Je zásadní najít správného investora pro fázi, ve které se vaše podnikání nachází. Existují tisíce firem rizikového kapitálu, takže se kriticky zamyslete nad svým podnikáním a nad tím, kteří investoři pro vaše podnikání dávají největší smysl.

Jakmile vytvoříte užší seznam potenciálních poskytovatelů financí, kteří by mohli investovat do vašeho projektu a poskytnout úroveň poradenství a další přidané hodnoty, je čas nastavit formální proces. Věnujte jeden až dva týdny tomu, že se budete snažit s investorem navázat první kontakt.

Jakmile navážete kontakt, udržujte investora informovaného o vývoji podnikání a o dalších akcích, které jsou pro daného investora relevantní. Tento probíhající rozhovor vám může pomoci budovat vztah s investory.

Celý proces, od úvodních schůzek až po uzavření obchodu, může trvat několik měsíců nebo i déle, takže se ujistěte, že jej podle toho naplánujete. Také doporučujeme hledat financování dříve, než je vaše firma bude skutečně potřebovat.

Jak si udržet motivaci a chuť do podnikání?

Jednou z největších proměnných v tomto procesu získávání financování je motivace. V případě start-upu představuje odmítnutí součást obchodní cesty. Udržet si motivaci během náročných časů může být obtížné, nicméně to je páteř úspěchu vašeho podnikání. Slyšíte-li od investorů „ne“, vnímejte jej jako krok blíže k „ano“.

Dalším přínosem odmítnutí je, jak se přizpůsobíte a zareagujete. Kritická zpětná vazba vám umožní vylepšit produkt a zdokonalit prezentační dovednosti. Odmítnutí nutně neznamená, že je váš obchodní nápad nebo produkt špatný, možná jej pouze špatně prezentujete.

Shánět peníze od lidí je velmi těžká věc. Naučte se odmítnutí nevnímat jako neúspěch, ale jako prostor pro zlepšení.

5 1 vote
Vaše hodnocení
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
0
Zapojte se do diskuze a přidejte hodnocení, děkujemex