Jak ovlivňuje častá změna zaměstnání důvěryhodnost životopisu?

  • Změnil(a) jste v minulosti v krátké době několikrát zaměstnání? Ať už z náhlého popudu nebo vám nepřály okolnosti?
  • Zaškatulkovali si vás personalisté mezi job-hoppery, nebo-li hezky česky fluktuanty? 
  • Obáváte se, že tím utrpí vaše další kariéra? Je to možné, ale nemusí to být nevyhnutelné.

Kdo je job-hopper?

Tímto termínem jsou označování lidé, kteří v krátké době vystřídají několik pracovních pozic. Přičemž změna se děje z jejich popudu.  Magickou hranicí mezi bytím a nebytím (job-hopperem) jsou přibližně 2 roky. Pokud nastřádáte několik pozic, v nichž setrváte kratší dobu než je ona hranice, nálepku job-hopper už vám nikdo neodpáře. A věřte mi, že nikoho nebude zajímat, jestli změna nastala z vašeho popudu nebo vlivem jiných okolností.

Celý život u jedné firmy

Ještě v nedávné minulosti bylo běžné pracovat po celý život u jedné společnosti a poté s trochou slávy a prezentů od bývalých kolegů odejít do důchodu. Mělo to své výhody. Klid, jistotu, zázemí, hluboká pracovní přátelství, která měla šanci vzniknout. Ale i spoustu nevýhod. Po dvaceti letech u jedné společnosti se už nedá mluvit o tom, že by se zaměstnanec učil něco nového nebo přicházel s novými inovativními nápady, že by měl chuť začít dělat věci jinak. Výlet z komfortní zóny je pro takového člověka téměř nemožný, nestojí o něj, mnohdy ho děsí.

Změna jako přitěžující okolnost

Svět podnikání se ale změnil, pracovní podmínky, firemní kultura, vztahy na pracovišti i firmy samotné se mění rychleji než bychom si dokázali připustit. Je s podivem, že při tomto společenském nastavení stále většina firem příliš častou změnu zaměstnání u uchazeče považuje za přitěžující okolnost. Na druhou stranu se ale tento postoj dá pochopit. Zapracování nového zaměstnance něco stojí. Náklady na externí školení, čas kolegů pomáhajících tomu novému zorientovat se ve firmě. Dokonce i čas nováčka, který několik prvních měsíců není schopen podávat výkony jako již zapracovaný kolega. A to vše kvůli roku, dvěma, které u nich nový zaměstnanec stráví, než půjde o dům dál. Není divu, že ještě existuje bezpočet firem, které příliš časté střídání pozic u uchazečů nevítají s nadšením.

Nevyžádaná změna také změna

Mnozí z uchazečů o zaměstnání, kteří ve svém životopise mají několik krátkodobých pozic, si časté střídání zaměstnání sami nevybrali. Mnohdy je k tomu donutila kupříkladu výměna nadřízeného, šikana na pracovišti, zrušení pozice, insolvence zaměstnavatele, hromadné propouštění a další podobné příčiny. A co si budeme povídat, když se vyhazuje ve velkém, nejdříve jsou propouštěni ti, kteří ve firmě pracují nejkratší dobu. Několik takových okolností na několika pozicích za sebou dotyčného spolehlivě zaškatulkuje.

Osvícení moderní personalisté

Narazila jsem však již na několik „osvícených“ personalistů, kteří rozumí situaci dnešní doby a chápou, že změna zaměstnání je někdy nevyhnutelná. V některých případech je lépe neklopýtat dále na mrtvém koni, ale jít hledat koně živého, přestože na onom mrtvém koni jedete méně než magické dva roky. Tito personalisté jsou schopni u onálepkovaných job-hopperů ocenit vlastnosti, které jiní nevidí a pomoci jim je proměnit ve výhodu při hledání dalšího zaměstnání.

Přednosti job – hopperů

Hlavní předností job-hopperů je ohromující adaptabilita. Jak na měnící se podmínky a prostředí, tak na různé manažerské styly. Jsou zvyklí učit se za běhu, rychle se orientují v nové situaci a jsou schopni předem rozeznat potenciální úspěch či neúspěch projektů, do nichž se pouštějí. Jednoduše proto, že v podobných situacích už byli několikrát předtím a mají s nimi zkušenosti. Výhodou je i širší sociální síť, z čehož může zaměstnavatel také slušně profitovat, dokáže-li  tedy tohoto faktu využít.

Takže jak to vidíte vy? Je job-hopping novým trendem, který bychom měli akceptovat nebo je jeho momentální nárůst krátkodobým trendem doby?

Napsat komentář