Jak úspěšně prezentovat? – 4 ověřené typy, které z vás udělají mistra přednášky

Co je příčinou neúspěšné prezentace?

Prezentace před kolegy, prezentace před třídou, prezentace před širokou veřejností… Jde o standardní situaci. Všichni to známe. Stojíte před řadami hltavých očí, které čekají, co z vás vyleze. A vůbec nezáleží, jedná-li se o vaše podřízené, kolegy nebo neznámé tváře. Ve všech případech se brzy dostaví nervozita: ztrácíte slova, zadrháváte se, děláte nekontrolovatelná gesta a nepoznáváte vlastní řeč. Všechny ty hodiny přípravy, které jste své prezentaci věnovali, jako by vyšly vniveč. A vaši posluchači? Jak by je mohla trhaná pomatená řeč upoutat nebo dokonce přesvědčit?

Jste nespokojeni s vlastními dosavadními prezentacemi? Změňte ho!

Můžete být nejznalejším odborníkem daného tématu, věnovat tomu nejpoutavějšímu námětu, ale pokud vaší prezentaci chybí podmanivý výklad, těžko někoho zaujmete.  Je to jako nudné hodiny toho profesora, na jehož přednáškách vás během studentských let  pronásledovala dřímota. Jak nedat nervozitě šanci? Jak se vyhnout monotónnosti výkladu a zaujmout posluchače? Následujících rady vám poslouží jako odpovědi na podobné otázky!

Odpozorováno od úspěšných řečníků: 4 užitečné typy pro vaši prezentaci

 1. První pomoc při pocitu nervozity – vaše psychika

  Některé „zaručené“ a obecně tradované rady, které vás mají zbavit studu před obecenstvem, vám doporučují představovat si posluchače, jak sedí na záchodě. Tato rada dozajista podpoří vaši schopnost představivosti a snad vás i rozesměje. Jenže je takový výbuch smíchu v dané situaci žádoucí?
  Pokud vás tato rada neuspokojuje, nemáte ambice vaše obecenstvo v mysli „ponížit“, a přesto toužíte vyhnout se strachu, existují i serióznější metody. Jednou takovou je například použití poznámek. Vezměte si do rukou papír s poznámkami a držte ho před sebou po dobu prezentace. Mezi papírem a vámi tak vznikne pomyslný osobní prostor, který je jen váš. Poznámky slouží jako bariérakterá vás brání před pohledy posluchačů. Ovšem mějte na paměti, že se zároveň nesmíte odtrhnout od svých posluchačů. Není vhodné, abyste poznámkám věnovali více pozornosti než obecenstvu, proto pamatujte na bod 2.

 2. Udržujte oční kontakt

  Pokud chcete, aby vás posluchači skutečně vnímali, nemůžete před nimi jen nezúčastněně postávat. Je třeba investovat víc energie pro upoutání jejich pozornosti – učinit spojení, vyzývat je k účasti. Jenže naučit se čelit cizím pohledům a ještě jejich kontakt vyvolávat není vůbec jednoduché.
  Je pro vás navázat oční kontakt zpočátku obtížné? Nevadí, zapíchněte pohled na prostor za posluchači a až se budete cítit komfortněji, pozvolna začněte čelit pohledům z obecenstva.
  Pokud nepřichází pocit pohodlí, existuje možnost se přímému kontaktu „tváří v tvář“ vyhnout. Šikovně upněte pohled jen na čela posluchačů – fakticky se jedná o rozdíl v řádu centimetrů, nikdo si toho nevšimne. Nosíte brýle na dálku? Výborně, můžete si je před prezentací sundat. Pohled na výrazy z obecenstva se zamlží – a vzniklá clona vám dává prostor setřást nervozitu.

 3. Strhující začátek jako lapač pozornosti
  V úvodu zde máte jedinečnou možnost získat si plnou pozornost posluchačů a navodit volitelnou atmosféru. Neměli byste zde zapomenout na představení sebe, účelu prezentace a osnovy prezentace. Ale nejdůležitější je probudit v obecenstvu zvídavost.
  Existuje hned několik metod, jak plynule zabřednout do tématu. První je „nastolit problém“, který přiměje posluchače k uvažování. Můžete využít vizuální pomůcky – představit jim několik fotografií a ptát se, co je spojuje. Jakákoli akce mířená do publika vyvolá zaujetí. Další možnost představuje výčet zajímavých faktů spojených s tématem. Fakta vybírejte na základě cílové skupiny, ke které hovoříte. V neposlední řadě můžete do úvodu zakomponovat příběh, klidně i osobní zkušenost. Jde hlavně o metodu využívanou odborníků z oblasti marketingu. Příběhem budete svým posluchačům blíže.

 4. Umění konce
  Mistrné prezentace nebývají příliš dlouhé ani krátké. Nejedná se však o délku vypočítanou časem, ale schopností udržet si pozornost. V tomto ohledu neexistují žádné zaručené rady. Uvědomte si však skutečnost, že lidský mozek dokáže udržet pozornost zhruba 20 minut.
  Pravý závěr prezentace by měl být řádné ohlášen, na tuto část se snadno zapomíná, a zatímco školní hodinu končí zvonek, za řádné ukončení prezentace je odpovědný její autor. Zrekapitulujte, co jste svou prezentací chtěli předat, popř. odkažte na další podněty tématu a nezapomeňte na slova díků.

Až příště budete vydáni napospas publiku, myslete na výše uvedené rady, a úspěch si vás najde.

Napsat komentář