P2P půjčky: Nejlevnější a nejdostupnější půjčky na trhu

Pro ty, kteří chtějí ušetřit, nebo si dokonce i něco vydělat, je tu fenomén s názvem sdílená ekonomika. Nedílnou součástí této ekonomiky jsou P2P půjčky. Zájemcům zpřístupní úvěr levněji, ale často i v situaci, kdy na tradiční bankovní půjčku nemají nárok. Tyto půjčky dávají zároveň i možnost zhodnotit peníze. Stačí se jen stát tím, kdo půjčuje. Chcete vědět víc?

Co jsou P2P půjčky?

Je to fenomén posledních deseti let, u jehož počátků stály technologický pokrok a ekonomická krize, která doslova na čas paralyzovala všechny banky. P2P půjčky, ostatně jako celá sdílená ekonomika, stojí na myšlence odsunutí prostředníka, aby klient ušetřit a věřitel mohl vydělat. Základním principem je tedy přímé poskytování statků vrstevníky vrstevníkům, což právě v překladu znamená peer-to-peer (P2P). Přičemž statky už nepůjčuje banka, hotel nebo taxislužba, jak tomu bývá obvykle. K nejznámějším zástupcům patří společnosti UBER, Airbnb nebo Zonky u nás. Tyto společnosti jsou pouze online platformy, které zajišťuje zprostředkování nabídky a poptávky, v případě P2P půjček spojují žadatele o úvěr s těmi, kteří chtějí své peníze zhodnotit. Zájemcům také zařizují smluvní dokumentaci, udělují rating jednotlivým úvěrům, zajišťuje přijímání splátek na úvěry a rozúčtování těchto splátek jednotlivým investorům. Zajišťuje tedy celý proces od začátku až do konce. Banka je upozaděna, nejsou třeba její kamenné pobočky, a je nahrazena nezávislým mechanismem.

Jak požádat o P2P půjčku?

Samotné hledání investorů probíhá nejčastěji formou internetové aukce na vybrané platformě (u nás např. Bankerat, Banking online, Benefi, Prestito, Zonky, Žlutý meloun.cz a další), kde žadatel o úvěr zadá částku, dobu splácení a maximální úrok, který je ochotný akceptovat. Poté už čeká jen na nabídky. Jsou však i platformy, např. Zonky a Benefi, kde o výši úroku nerozhoduje dlužník ani investor, ale sama platforma. Ta rozřazuje zájemce do několika ratingových skupin, z nichž každá má předem danou úrokovou sazbu. Platforma od platformy se liší i podmínky pro schválení úvěru či podmínky na investory. Zpravidla stačí jeden investor a je nutné získat celou požadovanou částku, ale jsou i platformy, kde musí být investorů více nebo nemusí být vybrána celá částka.

Důvěryhodnost i zde hraje prim

Na internetové aukci se stane z žádosti o úvěr v jistém smyslu zboží, přičemž znakem jeho kvality je vaše důvěryhodnost. Tu získáte sdílením všech podstatných informací, ke kterým patří nejen jméno, adresa, e-mail, rodinný stav či zaměstnání, ale i specifikace vašeho pracovního poměru, délka zaměstnání, měsíční příjem nebo informace o dalších aktuálních úvěrech. Vše z toho musíte doložit. Většina platforem chce také výpis z Centrální evidence exekucí a výpisy z registru dlužníků. To, co platforma přímo nepožaduje, může požadovat investor. Ten může vyžadovat i další záruky v podobě zástavy, podepsané směnky (tento požadavek je podle nového zákona nezákonný), ručitele úvěru i další. Takové požadavky však můžete odmítnout. Čím víc toho ale doložíte, tím více budete mít nabídek a tím lepší úrok můžete získat.

Jaké výše dosahují úroky P2P půjček?

Úrok sám nezávisí jen na nabídce konkrétních investorů, ale i na samotné platformě. Například u společnosti Bankerat se roční úrok nejčastěji pohybuje v rozmezí 30 až 45 %, kdežto Zonky půjčují s úrokem od 3,99 do 15,99 % ročně. Bankerat se však soustředí zejména na klienty, kterým již banky půjčit nechtějí, zatímco Zonky hlavně na běžné klienty. Pro srovnání, u nás se úrok klasických spotřebitelských úvěrů pohybuje mezi 6 a 13 % ročně. Více o výších úvěru se můžete dozvědět ve srovnání půjček online.

Výše úroku není jediný náklad, dalším jsou poplatky

Stejně jako u banky, i zde je třeba myslet na poplatky platformě. K nejzákladnějším patří poplatek za zprostředkování úvěru, který se pohybuje od 1 do 5 % z dlužné částky. Další poplatky jsou spojené s vystavením potřebných dokladů, jako je výpis z bankovního či nebankovního registru a další.

Pokuty a sankce pro neplatiče

Také tyto platformy se snaží chránit před neplatiči systémem pokut a sankcí. Pokud se dostanete do prodlení se splátkou, počítejte s úroky z prodlení nebo s dalšími smluvními pokutami. Ty se pohybují obvykle ve výši několika procent z dlužné částky. Nejsou výjimky ani poplatky za odeslané upomínky. Pohybují se řádově ve stokorunách.

Neplatičům ale může hrozit i tzv. zesplatnění úvěru. K tomu platforma obvykle přikročuje po měsíčním či dvouměsíčním zpoždění splátky. Tehdy už nebudete moci úvěr splácet po splátkách, ale bude po vás požadována celá částka. Ke zesplatnění přináleží také další smluvní pokuty, popřípadě zákonný úrok z prodlení.

Na co si dát pozor u P2P půjček?

I velmi levné P2P půjčky v sobě mohou mít nejeden háček. Podrobně si proto prostudujte smlouvu a obchodní podmínky, abyste věděli, na čem jste. Vyhněte se zejména smlouvám s rozhodčí doložkou. Ta dává platformě možnost řešit problémy se splácením mimosoudně, často pomocí jimi zvoleného arbitra. Takové spory vedou obvykle velmi rychle k exekuci.

Napsat komentář