Pojištění budov – proč si pojistit stavbu a domácnost?

Máte pojištěný svůj dům? Z praxe vím, že část klientů je vzorná a pojištění majetku nepodceňuje. Často jsou to mladí lidé, mají uzavřenou hypotéku, kde je dobře nastavená pojistka nutností. Část klientů potvrdí, že pojistku má a vytáhnou z šuplíku zažloutlý papír bez pojistné částky s plněním v časové ceně a často jen na základní rizika. Jsou rádi, že platí málo a je jim jedno, že pojistka už dlouhé roky není aktuální.

No a pak jsou klienti, kteří nepojišťují vůbec. Pojištění je drahé, nic se jim nestane, celý život by platili a nic by nedostali zpátky. Statistiky pojišťoven mluví jasně. Ke škodním údálostem dochází poměrně často. Nejvíce peněz vyplatí pojišťovny za škodnou událost z požáru, nejvíce lidí ale nahlašuje pojistné události z důvodu vodovodních škod a dále škody způsobené vichřicí. Z pojištění domácnosti se setkáváme nejčastěji opět s vodovodními škodami a následují škody způsobené krádeží.

Co všechno si můžete pojistit?

Předmětem pojištění mohou být:

 • rodinný dům, chata, chalupa, mobilní dům
 • byt v osobním vlastnictví, družstevní byt, garáž, kůlna, stodola, stáj, bazén,
 • oplocení včetně pojezdové brány, septik, studna, pergola, altán, skleník
 • technické zařízení určené k užívání s hlavní nebo vedlejší stavbou (čistička odpadních vod, čerpadlo bazénu nebo studny, plynový zásobník)
 • zařízení staveniště

Volitelné předměty, které si můžete připojistit

 • porosty – stromy a keře
 • krby a vířivky
 • hřbitovní stavby
 • markýzy, firemní štíty a reklamní tabule

Proti čemu máte budovy pojištěny?

 • požár, výbuch, úder blesku, pád letadla, vichřice, krupobití, kouř, pád stromů, stožárů, zemětřesení, náraz vozidla, sesuv hornin, zemin, lavina, rázová vlna, povodeň, záplava
 • vodovodní škody (únik vody, lom trubek, voda z akvária, únik vody ze sprinklerů)
 • vystoupnutí vody z kanalizace
 • tíha sněhu a námrazy
 • krádež vloupáním, vandalismus, prostá krádež stavebního materiálu)
 • rozbité sklo ( sklo, polykarbonát, plexisklo, skleněné a zrcadlové stěny, sklo-keramické varné desky a u pojištění domácnosti navíc i akvária, terária a zasklení krbů)
 • přepětí, zkrat, podpětí, porucha chladícího zařízení (zkrat může poškodit pohon garážových vrat, elektroinstalaci nebo čerpadlo domácí vodárny)
 • poškození zvířetem (poškození plotu zvěří, poškození fasády hmyzem nebo zvířetem)

Asistenční služby

Ke každému pojištění budov nebo pojištění domácnosti patří i asistenční služby. Asistenční služby jsou klientům k dispozici nonstop 365 dní v roce. Poradí Vám, jak postupovat při pojistné události, zajistí zámečníka, který Vám odemkne při zabouchnutí dveří nebo ztrátě klíčů, v případě havarijního stavu zajistí odbornou pomoc z oblastí elektrikářských, topenářských, instalatérských a kominických prací.

Jiné asistence si můžete připojistit. Cena se pohybuje okolo 250 Kč. Asistence se u pojišťoven liší. Některá pojišťovna v nadstandardu nabízí likvidaci rojů bodavého hmyzu, opravu 2x ročně domácích spotřebičů, zahradní techniky nebo elektrického ručního nářadí, zorganizuje 2x ročně revizi kotlů a spalinových cest.

Jiná pojišťovna poskytuje zásah specialisty v případě nenadálého výskytu hlodavců, obtížného hmyzu či jiných členovců.

Oblíbená je i IT asistence, kde vám vzdáleným přístupem a telefonickou konzultací pomůže asistent vyřešit problém při potížích s počítačem.

Asistence pro cyklistu Vám v případě nehody na kole zajistí dopravu do a ze zdravotnického zařízení nebo odvoz kola do nejbližší opravny, která bude schopna Vaše kolo opravit,
osobní asistence Vám zajistí dovoz léků nebo zdravotnických pomůcek, zajištění úklidu, nákupu, zahradnické práce či sekání dřeva, ale pouze do výše limitu ve smlouvě.

Na co si dát pozor při sjednání

 1. Správně určit pojistnou částku – pozor na podpojištění
  Klienti často při sjednávání smlouvy přisuzují jejich nemovitosti daleko menší hodnotu než ve skutečnosti má. Pokud je nemovitost podpojištěna a dojde k pojistné události, pojišťovna vypočítá rozdíl mezi novou cenou a pojistnou částkou, na kterou jste si majetek pojistili a v příslušném poměru Vám zkrátí pojistné plnění.
 2. Ujistěte se, že případné plnění bude v nové ceně nikoli časové
  Pojištění na novou cenu zajistí, že Vám pojišťovna vyplatí v případě škody pojistné plnění v takové výši, které umožní uvedení nemovitosti do stejného stavu jako před škodní událostí.
  Časová cena bývá definována jako nová cena snížená o částku odpovídající stupni opotřebení. Plnění v časové ceně je nedostatečné a bývá klienty často kritizováno.
 3. Prostudujte si v pojistných podmínkách výluky a limity pojistného plnění
 4. Správně uvažte výši spoluúčasti

Jak se chovat, když nastane pojistná událost?

 • Pojistnou událost pokud možno bezodkladně nahlaste pojištovně. Pokud je potřeba začít odstraňovat vzniklé škody ještě před příchodem likvidátora, je nutné tyto škody řádně zdokumentovat – nafotit a sepsat seznam zničených a poškozených věcí.
 • Oznámit pojistnou událost pojišťovně můžete buď písemně prostřednictvím webových stránek nebo telefonicky na informačních linkách pojišťovny, kde máte smlouvu sjednánu nebo osobně na přepážce pojišťovny. Po nahlášení Vás bude kontaktovat likvidátor, který se dostaví k prohlídce poškozeného majetku.
 • Pokud Vám byly odcizeny doklady, platební karty (nebo Vám třeba uplavaly při povodních), ohlaste to co nejdříve na příslušných úřadech a karty zablokujte.Je- li to nezbytné, můžete požádat o zálohu na pojistné plnění. Záloha se většinou poskytuje klientům při likvidacích škod většího rozsahu – při požáru, povodních, vichřici atd.

 

Autor: Hana Maříková, pojišťovací poradenství

Napsat komentář