Potřebujete kvalifikovanou pracovní sílu?

V tuzemsku patří zaměstnávání cizinců dnes již ke standardu. Hlavním důvodem by přitom nemělo být pouze to, že v Česku se nedaří pracovní místa obsadit. Zaměstnávání cizinců má i svoje výhody. Které?

Proč cizince zaměstnávat

Vzájemné sžívání se v kolektivu může být přirozeně náročné pro obě strany. Cizinec však znamená pro firmu jednoznačně obohacení. Důležité je zejména to, aby se začlenit chtěl.

V tomto směru patří mezi velmi vítané „přírůstky“ do firem hlavně pracovníci z Ukrajiny. Na nich jejich zaměstnavatelé oceňují právě pracovitost, výraznou snaživost a ochotu se přizpůsobit novým podmínkám.

Velký zájem je také obyvatele ze zemí, v nichž je vyspělost s ČR minimálně srovnatelná nebo dokonce vyšší, třeba ze Španělska, Itálie nebo Velké Británie. Tady je hlavním důvodem znalost některého ze světových jazyků. Tu povětšinou nabídnout čeští zaměstnanci nemohou, jejich jazyková vybavenost je v evropském měřítku pod průměrem, rodilí mluvčí jsou proto oceňovaní.

Jak zaměstnat cizince

Firmám ale stále ještě vyvstává samozřejmě se zaměstnáním takového člověka nemálo administrativních povinností. Pro tyto účely musíme ovšem cizí státní příslušníky rozlišovat.

Jedná-li se o občany EU nebo Evropského hospodářského prostoru či o cizince pocházejícího ze Švýcarska, z pohledu pracovního práva takový člověk cizincem není. To jediné, co musíte proto udělat, je nahlásit, že se chystáte tuto osobu zaměstnat. Příslušnou skutečnost sdělíte místnímu úřadu práce.

Jinak si ale, alespoň pokud zde cizinec nestudoval nebo si vzdělání nedokončil, musí opatřit povolení k pobytu i povolení k zaměstnání. Klasické dlouhodobé vízum pro cizince za účelem zaměstnání se dnes již transformovalo v jiný typ povolení.

Pak si požádá o tzv. zaměstnaneckou nebo modrou kartu. Tyto dokumenty zjednodušují zisk potřebných povolení právě těm osobám, které na území ČR chtějí dlouhodobě pobývat a zároveň sem přijedou s tím, že tu začnou pracovat.

Žádost o modrou kartu nebo o kartu zaměstnaneckou musí cizinec vždy podat na zastupitelském úřadu ČR v zemi svého původu nebo v jiné zemi, kde má povolený dlouhodobý či trvalý pobyt. Prakticky to znamená, že cizinec, který už na území republiky pobývá na vízum krátkodobé, si žádost o vízum dlouhodobé podat nemůže.

Jak si usnadnit zaměstnávání cizinců

S využitím služeb pracovní agentury např. IRS Czech si firmou mohou výrazně usnadnit celý proces náboru i vyřizování pracovních povolení pro nové zaměstnance z ciziny. Výsledkem jsou vlastní zaměstnanci, které může firma plně řídit i motivovat stejně jako své běžné zaměstnance.  Máte zájem o nové pracovníky z Ukrajiny, Mongolska nebo Filipín? Kontaktujte naši pracovní agenturu IRS Czech.

Napsat komentář