Povinné ručení pro motocykly

Když se mluví o povinném ručení, tak nejvíce pochopitelně v souvislosti s tím, že je určené majitelům vozů. Nejde ale o jedinou situaci, kdy je možné toto pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla sjednat. Existuje také povinné ručení pro motocyklisty, které má v mnohém stejné podmínky a požadavky, jako je tomu v případě automobilů.

Je také povinné

Už název povinné ručení pro motocykly jasně ukazuje na to, že se jedná o produkt, která je nutné sjednat, pokud motocykl máte. Nehraje zde roli jeho kubatura, jelikož pokud ho máte řádně zapsaný a přihlášení, je nutné sjednat i tento konkrétní pojistný produkt. Ten se sjednává u komerčních pojišťoven a nabídka je v tomto ohledu celkem velká. Nutno také připomenout, že kdo si pojistku nesjedná, je povinen pravidelně platit do příslušného fondu, nehledě na to, že se vystavuje i celé řadě dalších sankcí, které mohou nastat.

Na jaké škody se povinné ručení pro motocykly vztahuje?

Je to v podstatě stejné, jako je tomu v případě automobilů. I tady mluvíme jasně o tom, že povinné ručení pro motocykly se vztahuje hlavně na škody na majetku. A to nikoliv jenom v souvislosti s ostatními dopravními prostředky, na kterých je způsobena škoda. Vztahuje se i na škody na majetku nemovitém, na škody na dopravních značkách, stromech, stavebních součástech a celé řadě dalších věcí.

Dále nelze zapomínat také na škody na zdraví. Tedy na škody, které jsou spojeny s náklady na léčbu,s náklady na bolestném, stejně jako by se nemělo opomíjet ani to, že do této kategorie může patřit i ušlý zisk, který může pojištění také hradit.

Komu povinné ručení pro motocykly proplácí škody?

Jsou propláceny tomu, komu jsou způsobeny. Zde je třeba vzít v potaz to, že nejsou propláceny vám, jako majiteli motocyklu. Na tyto případy se vztahuje havarijní pojištění, Samotné povinné ručení pro motocykly platí škody všem ostatním, kterým jste je svou jízdou způsobili. Zde je třeba dodat, že právě díky tomu nemusí být hrazeny z vaší kapsy, jelikož se o jejich zaplacení postará právě samotná pojišťovna.

Na jaké dopravní prostředky se povinné ručení pro motocykly vztahuje?

Je jasné, že v první řadě to jsou všechny motocykly. A nehraje roli, o jaký typ motocyklu jde, nebo jak vykoumá kubaturu. Stejné podmínky platí, ať jen to Pionýr, nebo silná silniční mašina. To této kategorie však vzhledem ke svému rozmachu mohou patřit i populární čtyřkolky, stejně jako zajímavé tříkolky. Tedy vše, co úzce souvisí se segmentem motocyklů a je přihlášeno k provozu na pozemních komunikacích.

A kolik vyjde?

To ovlivní celá řada faktorů. V první řadě je to samotný stoj, který je pojišťován. Zde má jasný vliv na cenu kubatura. Čím je vyšším, tím je i vyšší cena povinného ručení. Podobně je tomu i automobilů, kde hraje roli objem motoru. Dále je třeba zohlednit i to, kdo si motocykl pojišťuje. A to s ohledem na bonus a malus. Bonus je pozitivní hodnota, která dokáže cenu snížit. Načítá se v procentech a souvisí s každým rokem bez nehody. Naopak malus může cenu pojistky zvyšovat, jelikož souvisí s tím, neosoba co pojistku sjednává často bourá.

Dále cenu ovlivní i to, jaký je charakter pojistky. Může se jednat o základ s nízkými limity, nebo o lepší variantu, vysokými limity. Přihlédnout je dobré také k tomu, že existují i různé druhy připojištění, kam mohou patřit asistenční služby, odtah, pojistka čelního skla, či riziko srážky se zvěří či riziko přírodního živlu.

Kde sjednat?

Nejlépe je povinné ručení pro motocykly sjednat online. A to jak z důvodu, že je to rychlé jednoduché, tak i z důvodu, že je možné si navolit přesně to, co chcete v pojistce mít. Mnohdy i s možností porovnat si ceny napříč jednotlivými pojišťovnami.

Napsat komentář