Prodejte se kvalitním motivačním dopisem

Abyste měli šanci uplatnit se na trhu práce, musíte být schopni napsat kvalitní motivační dopis. Jestli jste ve škole neměli rádi sloh, možná se trochu vztekáte. Nedá se nic dělat, budete muset zatnout zuby a překonat se. Nemusíte se však ničeho obávat. Jste na správné adrese, tento článek vám s psaním pomůže.

Co je motivační dopis?

Stylistika zařazuje motivační dopis do administrativního stylu. Ten se zaměřuje na fakta a údaje, vyznačuje se stručností a věcností. Užívají se v něm ustálené fráze. Kreativita jde na rozdíl od jiných stylů stranou. Proto není třeba mít k psaní motivačního dopisu výrazné spisovatelské schopnosti.

Samotný název vypovídá, co má motivační dopis za úkol: motivovat. Koho? Vašeho možného zaměstnavatele. K čemu? K tomu, aby vás pozval k osobnímu pohovoru. Motivační dopis posíláme společně s životopisem.

Struktura motivačního dopisu

Základní struktura je podobná jako u každého formálního dopisu. Jelikož v dnešní době obvykle posíláme motivační dopisy prostřednictvím e-mailu, odpadá nutnost vypisovat datum a adresy autora a adresáta. Používáme neutrální spisovnou češtinu, vyhýbáme se expresivním výrazům.

Dopis začíná oslovením. Odpusťte si „dobrý den“, nikdo se tak nejmenuje. Víme-li, komu přesně dopis píšeme, působí dobře, když použijeme jeho jméno nebo alespoň titul či funkci. V opačném případě napíšeme „Vážená paní, vážený pane“ nebo obecněji „Vážené dámy, vážení pánové“.

Následuje samotný dopis. Na závěr se obvykle píše zažitá fráze typu „těším se na případnou spolupráci s vámi“. Je zvykem také napsat, že v příloze posíláme životopis. Nyní se už jen rozloučíme a podepíšeme. Jako loučení lze použít jednoduché „s pozdravem“, lépe však samozřejmě zapůsobíme, když například popřejeme hezký den, víkend apod.

A co do dopisu napsat?

Aby se personalisté v záplavě dopisů neztráceli, hned na začátek uvedeme, o jakou pozici bychom se chtěli ucházet. Stručně vysvětlíme, kde jsme o nabídce práce dozvěděli a popíšeme, čím nás zaujala.

V dalších odstavcích se zaměříme na vzdělání a pracovní zkušenosti, především takové, které by se nám mohly v novém zaměstnání hodit. Nemáte tam co napsat? Nikdo vám hlavu neutrhne za to, že jste ještě mladí a nezkušení. Není-li jiná cesta, zmiňte se klidně o nějaké letní brigádě. I ta vás určitě něco naučila – minimálně plnit pracovní povinnosti. Vyzdvihněte, co se dá, nezapomínejte však, že méně je někdy více.

Zatímco v životopise uvádíme konkrétní zaměstnavatele, v motivačním dopise zmíníme jen oblast nebo pozici. Na rozdíl od životopisu bychom se zde měli trochu rozepsat.

Můžeme trochu popsat i své osobní vlastnosti a zájmy. Vybereme ty, díky kterým jsme dobří kandidáti pro příslušnou pozici. Vlastnosti demonstrujte na konkrétních příkladech. Nebojte se ani projevit sympatie k firmě, ovšem opět s mírou. Dejte si pozor, abyste nevyzněli podlézavě. Jako příklad použiju sebe. Hledala jsem si práci jako učitelka na prvním stupni. Objevila jsem inzerát od školy, na které se využívají prvky montessori pedagogiky. Pokusy o jiný přístup k vyučování sympatické, a tak jsem neváhala a svěřila se s tím v dopise.

Jestli víte, že by například váš bývalý nadřízený mohl podat kladné reference, není na škodu, když se o něm v dopise zmíníte.

Typické fráze motivačního dopisu

Jak jsem zmínila na začátku, motivační dopis se řadí do administrativního stylu, což mu dává určitou charakteristickou podobu. Protože musí být především stručný a věcný, kreativita jde zde stranou. Nemusíme vymýšlet nic složitého, dají se použít různé zažité fráze.

Zde jsou některé z nich:

… v předchozím zaměstnání jsem získal zkušenosti na pozici…

… po dobu studia jsem získal/a/ praxi…

… pracovní nabídka Vaší společnosti mě upoutala, protože…

…věřím, že bych byl/a/pro Vaši společnost přínosem, protože…

Jak motivační dopis NEpsat

Některé chyby vznikají pouhou nepozorností. Než dopis odešlete, zkontrolujte, zda jste napsali správně pozici, o kterou se ucházíte, jméno a titul osoby, které píšete a také jestli nemáte v textu gramatické či stylistické chyby. Jestli si nevěříte, ověřte si pravopis alespoň ve Wordu, nejlepší ovšem bude, když dáte dopis přečíst někomu gramatiky znalému.

Neuvádějte do dopisu zbytečné a nedůležité informace. Najdou se takoví, kteří v motivačním dopise rozepisují celý svůj život, podobně jako by to byl nestrukturovaný životopis. Jiní v něm sypou všechny své větší či menší úspěchy včetně vyhraného tenisového zápasu na základní škole. Raději se zamyslete, jestli neuvádíte příliš.

S tím souvisí také délka dopisu. Rozhodně by neměla přesáhnout formát A4, nejlépe by měl být jen na polovinu. Pravděpodobně nebudete jedinými zájemci o pozici a personalista určitě nemá čas na čtení rozsáhlých románů. Nepočítáme-li oslovení, rozloučení, podpis atd., motivačnímu dopisu bohatě stačí dva odstavce.

Kam s ním?

Dříve to bylo jednoduché. Motivační dopis se vložil do obálky a poslal poštou. Co ovšem dnes, když se odesílá e-mailem? Patří přímo do těla zprávy nebo do přílohy? Názory nejsou jednoznačné. Většinou se ovšem přiklánějí variantu s přílohou zavrhují. Pokud byste se k ní přiklonili, nezapomeňte soubor správně pojmenovat.

Napsat komentář