Rozhodněte se platit méně, refinancujte

Úvěry sjednané v minulosti na mnohem vyšší úrokovou míru vás nemusí nadále trápit. Přichází nejvhodnější doba pro jejich refinancování. Současné podmínky na finančních trzích jsou natolik příznivé, že můžete snížit vaše splátky až o tisíce!

Co znamená refinancování

Refinancování půjček nebo refinancování stávajících závazků znamená, že vaše současné dluhy převedete k jinému věřiteli. Veškeré úvěrové smlouvy sjednané v minulosti se ukončí a nahradí je nová úvěrová smlouva u jiného poskytovatele půjček. Není rozhodující, zda nový poskytovatel půjček bude z bankovní sféry nebo z nebankovní oblasti. Záleží na konkrétních podmínkách smlouvy, která vám bude umět nabídnout lepší podmínky. Již mnoho měsíců jsou na finančních trzích nabízeny velmi nízké úrokové sazby u úvěrů, byla by velká škoda je nevyužít. A využít je můžete i vy, ačkoliv máte mnoho závazků sjednaných v minulosti. Refinancování vám dává možnost, jak na současných příznivých podmínkách profitovat. Nový poskytovatel půjčky vám může nabídnout atraktivní podmínky splácení!

Pojem refinancování zahrnuje:

  • úhradu stávajících půjček,
  • pouze jedna nová půjčka na vyšší částku,
  • zpravidla jiný věřitel.

Proč je refinancování vhodné i pro vás

Starší úvěrové smlouvy byly jistě sjednávány s úrokovou mírou nesrovnatelně vyšší, než je běžnou praxí dnes. Proto se vám může vyplatit převést stávající dluhy k novému věřiteli a začít splácet půjčku s nižším úrokem. Rozdíl v úrokové sazbě vynásobený délkou splácení vám může přinést i tisíce korun ve formě úspor. Záleží na konkrétním typu úvěrové smlouvy a na možnostech předčasného splacení závazků.

Kdy si zvolit menší měsíční splátku

Sjednání nové úvěrové smlouvy často vede klienty k touze mít zaplacen zůstatek úvěru v co nejkratší možné době. Proto volí vysokou částku měsíční splátky a krátkou dobu splácení. Buďte však opatrní. Můžou přijít nenadále situace, které pro vás budou představovat mimořádné výdaje. Vysoká měsíční splátka může být pro rodinný rozpočet natolik zatěžující, že vám nebude zbývat dostatečná hotovost pro financování běžných potřeb. Mimořádný výdaj by tak mohl znamenat nutnost vzít si další půjčku. Raději si prostudujte podrobně podmínky nové úvěrové smlouvy. Zpravidla nabízejí možnost předčasného splacení nebo zasílání mimořádných splátek. Ano? Pak postupujte chytře. Sjednejte si nižší splátku, kterou budete hradit pohodlně a která vám dovolí tvořit i určité úspory. Úspory, které vám budou v domácnosti zůstávat jsou pojistkou při mimořádných výdajích. Pokud mimořádné okolnosti nenastanou, použijete úspory na předčasné splacení úvěru.

Výhody nízké měsíční splátky při refinancování:

  • nezatíží rodinný rozpočet,
  • umožní vám tvořit úspory,
  • zbývá dost prostředků pro běžné potřeby.

Jak postupovat při refinancování úvěrů

Při refinancování úvěrů si nejprve prostudujte stávající úvěrové smlouvy. Zjistěte si, za jakých podmínek je možné předčasné splacení úvěru a zda, případně jak vysoké jsou sankce za předčasné splacení. Poté si nechte zpracovat nabídku refinancování. Na prostudování nabídky si nechte dostatek času, nepodepisujte novou úvěrovou smlouvu, dokud si nebudete jisti, že je pro vás výhodná. Spočítejte si úsporu mezi splácením původních úvěrů a novou nabídkou. V některých případech je však při refinancování jediným kritériem, zda budete v budoucnu platit nižší splátku než doposud.

Volte raději delší dobu splatnosti.

Nízké úrokové sazby mohou být nabízeny už jen po omezenou dobu. Není možné předem určit, jak dlouho se bude ekonomice naší země dařit. Zároveň se chystá několik nových omezení pro poskytování dlouhodobých úvěrů. Nepropásněte možnost platit měsíčně méně!

Napsat komentář