Společnost s.r.o. v kostce

Co je společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným, zkráceně též s.r.o. nebo spol. s r. o., je typem obchodní společnosti, který umožňuje oddělit soukromý a podnikatelský majetek. Je tvořena jedním nebo více společníky, kteří vytvářejí základní jmění. Společnost ručí za své závazky neomezeně, společníci pouze do výše svého vkladu.

Založení s. r. o.

Pro založení s.r.o. je potřeba jednoho nebo více společníků. Pokud zakládá s.r.o. jeden společník, je založení společnosti upraveno zakladatelskou listinou. Pokud je společníků více, musejí se dohodnout na společenské smlouvě. Tato smlouva musí obsahovat předepsané náležitosti a být podepsána u notáře.

Náležitosti zakladatelské listiny a společenské smlouvy

Tento písemný dokument upravuje podmínky založení s.r.o. Musí obsahovat zejména název a sídlo firmy, určení společníků, předmět podnikání, výši základního kapitálu, která činí nejméně 1 Kč, jména a adresy jednatelů a členů dozorčí rady. Podrobněji jsou požadované náležitosti popsány v  § 146 zákona o obchodních korporacích.

Zápis do obchodního rejstříku

Následujícím bodem v procesu založení s.r.o. je podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku. Než je podán tento návrh, musí být splaceny peněžité a nepeněžité vklady předepsaným způsobem. Nepeněžité vklady je potřeba nechat ocenit soudním znalcem. Ve společenské smlouvě je určen správce vkladů, který se stará o vklady do doby, než společnost vznikne.

Vznik s.r.o.

Společnost s ručením omezeným vzniká zápisem do obchodního rejstříku. Zápis probíhá na základě návrhu na zapsání, po splnění výše uvedených podmínek. Pro existenci s.r.o. není tedy rozhodující, kdy byla založena, ale datum zápisu do obchodního rejstříku. Podmínky založení s.r.o. jsou podrobně upraveny v zákoně o obchodních korporacích.

Jak si proces ulehčit

Pokud vám celý proces založení společnosti s ručením omezeným připadá příliš zdlouhavý a komplikovaný, nabízí se několik možností, jak si založení s.r.o. ulehčit.

Odborné poradenství

Můžete využít služeb odborných poradců, případně specializovaných firem, které se touto problematikou zabývají. Firmu si založíte svépomocí, ale odborný rádce vás bezpečně provede všemi nástrahami na cestě za vlastní firmou.

Právní kancelář

Pokud využijete služeb právní kanceláře, získáte nejen odborné poradenství, ale kvalitně zpracovanou dokumentaci se všemi právními náležitostmi. V případě vybavení plnou mocí za vás může kancelář i vyřizovat různé záležitosti na úřadech.

Koupě založené s.r.o.

Pokud dáváte přednost jednoduchosti a časové úspoře, pořiďte si již založenou s.r.o. Můžete si nechat založit s.r.o. na klíč, přesně podle vašich požadavků. A pokud chcete začít podnikat okamžitě, můžete si dokonce koupit již založenou s.r.o. Za přiměřenou investici získáte vlastní s.r.o bez čekání a zdlouhavého papírování.

Autor: Parkerhill.cz – prodej hotových s.r.o. společností a offshore společnosti

Napsat komentář