Exekuce na plat. Co byste měli vědět.

Leckdo se může dostat do finančních problémů. Tyto finanční problémy mohou vést k nesplácení závazků a dluhové pasti. Může to dojit i tak daleko, že věřiteli dojde trpělivost a vymožení dlužné částky bude řešit pomocí soudu. Ve většině případů soud věřiteli vyhoví a vydá exekuční příkaz.

Nejčastější formou vymožení dlužné částky je exekuce na plat. V tomto případě má exekutor určitou jistotu, že pro věřitele dlužnou sumu vymůže. Exekuci na plat lze nařídit, pokud má dlužník pravidelný měsíční příjem (vyplývající ze zaměstnaneckého poměru). Exekuce na plat může být nařízena exekutorem, soudem i finančním úřadem.

Povinnosti zaměstnavatele

Soudem určený vykonavatel nebo soudní exekutor si z důvěryhodných zdrojů zjistí (Česká a okresní správa sociálního zabezpečení, úřad práce, zdravotní pojišťovna), kde dlužník pracuje a informuje zaměstnavatele o zahájení srážek ze mzdy. Jakmile je zaměstnavateli doručen exekuční příkaz na přikázání pohledávky ze mzdy, má povinnost začít strhavat dlužníkovi měsíční srážku ze mzdy. Zaměstnavatel nesmí strhávat vyšší částku, než je povoleno. Nižší splátky jsou povoleny pouze po domluvě s exekutorským úřadem.

Pokud již dlužník u kontaktovaného zaměstnavatele nepracuje, musí tuto skutečnost bývalý zaměstnavatel exekutorovi neprodleně oznámit.

Postihnutelné příjmy

Srážky se však mohou provádět i z přijmů, které nahrazují odměnu za práci. Postihnuty tedy mohou být důchody, stipendia, podpora v nezaměstnanosti, nemocenské, ošetřovné, peněžitá pomoc v mateřství, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství, příjmy z dohody o pracovní činnosti či z dávek státní sociální podpory a pěstounské péče, které se nevyplácí jednorázově.

Nepostihnutelné příjmy

Srážku ze mzdy/platu nelze provádět z jednorázově vyplácených dávek státní sociální podpory a pěstounské péče, dávky pomoci v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, dávky mimořádné okamžité pomoci), příspěvek na mobilitu a zvláštní pomůcky či příspěvek na péči.

Průběh exekuce

Po obdržení exekučního titulu (příkazu) začne zaměstnavatel se srážkami. Dlužník má však také nárok na určitou ochranu. Při exekuci na plat mu nesmí být stržena nezabavitelná částka.

Nezabavitelná částka se skládá z životního minima a normativnich nákladů na bydlení. Jeho výše je take závislá na jeho rodinném stavu (ženatý, vdaná) a na počtu vyživovaných osob ve společné domácnosti (manžel, děti). Nezabavitelná částka se každy rok mění.

Srážky jsou prováděny i bez souhlasu nebo vědomi zamestnance (dlužníka). Výše splátek se navíc odvíjí od výše platu. Srážky mohou být provedeny pouze za předpokladu, že příjem dlužníka je vyšší než nezabavitelná částka (u více příjmů se všechny částky sečtou, ale nezabavitelná částka se smí uplatnit pouze jednou).

Od čistého měsíčního příjmu se odečte nezabavitelné minimum a zbytek je rozdělen na tři třetiny. Jedna třetina patří nepřednostním srážkám a druhá třetina srážkám přednostním (dluh na daních, zdravotním pojištění či výživné na dítě). Poslední jedna třetina musí vždy ještě připadnout dlužníkovi.

Strhnutá částka slouží na postupné zaplacení exekuce (a to až do úplné úhrady i s náklady s ní spojenými). Zaměstnavatel ukládá stržené částky na svém bankovním účtu (popřípadě na pokladně) do doby, než o tuto sumu požádá exekutor. Druhá, častější varianta je, odesílání srážek v pravidelných měsíčních intervalech.

Velmi často zaměstnavatel eviduje několik exekucí na jeden plat (jeden dlužník). Pak se nejprve uplácí přednostní pohledávka. Ostaní exekuce se uplácí dle pořadí v jakém jsou doručena zaměstnavateli.

Ukončení exekuce

Exekuce většinou končí v okamžiku, kdy je vymožena celá dlužná částka (zánik exekuce splacením). Popřípadě pokud to nařídí sám exekutor (po uzavření dohody – dlužník se zaváže splatit dluh sám). Exekuce může trvat měsíce i roky, vše záleží na výši dluhu i srážek.

Pokud dlužník jakýmkoliv způsobem poruší dohodu, exekutor znovu nařídí exekuci na plat či další formy exekuce (zabavení majteku, blokace bankovního účtu, exekuce nemovitosti).

Každá forma exekuce je velmi nepříjemnou záležitostí (pro věřitele i pro dlužníka), ale někdy není jiná šance, jak dluh vymoci. Navíc má i dlužník jistotu, že se jeho dluh uplácí, pokud sám není jiným způsobem schopen dlužnou částku uhradit.

1 komentář u „Exekuce na plat. Co byste měli vědět.“

  1. Dobri den mne jíš bilo zablokované peníze na bankomatu kartu exekutor mi nenechal ani životní minimum kdis jsem mu volala tak mi zřetelně oznámil že sy můžu žádat v bance jíš tam mám účet jenže banka mi to nechce dát jíš tam nemám zadní zůstatek tak jsem se uspět chtěla poradit exsekutorem jíš mi telefon nebere nemám žádnej příjem neměl mi zákonem zablokovat moje životní minimum prosím chtěla bich pomocí jak mám postupovat dekuji

    Odpovědět

Napsat komentář