Výpověď z pracovního poměru – co si nesmí zaměstnavatel dovolit?

Výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnavatele není příjemná situace. Zákoník práce se k nadřízeným však nestaví tak benevolentně jako k zaměstnanci. Výpověď musí být vždy písemná a v souladu se zákoníkem práce. V dokumentu je nezbytné uvedení přesného data ukončení pracovního poměru a také důvodu. Ve chvíli, kdy dojde k podpisu mezi oběma stranami, nemá zaměstnavatel právo důvod vašeho vyhazovu měnit.

V České republice jsou tři varianty pracovních smluv a dohod. Hlavní pracovní poměr na dobu určitou a neurčitou (HPP), dohoda o provedení práce(DPP) a dohoda o pracovní činnosti (DPČ). Každá z variant má své výhody stejně tak nevýhody a na každou pohlíží zákoník práce z jiného úhlu.

Ukončení pracovního vztahu DPP nebo DPČ

Podat výpověď z dohody je potřeba vždy písemně, jako u standardního pracovního poměru. Může být z jakéhokoli důvodu i bez jeho uvedení a to z obou stran. Výpovědní lhůta je 15 dní. V závažných případech může být ukončena okamžitě nebo dohodou.

Výpověď – smlouva na dobu určitou

Smlouva je automaticky ukončena ve chvíli jejího uplynutí, pokud se strany nedohodnou na jejím pokračování. V průběhu období je možné poměr ukončit písemnou výpovědí se standardní dvouměsíční výpovědní lhůtou nebo využít výpověď dohodou.

Výpověď – smlouva na dobu neurčitou

Pracovní poměr nemá rozhodující datum ukončení, v tomto případě je možné podat výpověď se standardní dvouměsíční výpovědní lhůtou nebo dohodou (stejně jako u doby určité.)

Výpověď ve zkušební době

Podle zákona nesmí zkušební doba trvat déle než tři měsíce (v případě vedoucích pozic až šest). Dny na nemocenské se do zkušební doby nezapočítávají a dochází k prodloužení. Výpověď může proběhnout z obou stran, bez udání důvodu s okamžitou platností. Stále platí, že musí být v písemném formátu..  

Okamžité zrušení pracovního poměru

Ze strany zaměstnance se může jednat o zdravotní problémy, které neumožňují pokračovat v náplni práce. Musí být podložené lékařským posudkem nebo správním orgánem. Zaměstnavatel má lhůtu 15 dnů na poskytnutí jiné, vyhovující pozice. V případě nevyplacení mzdy má také zaměstnanec nárok na okamžitou výpověď.

K okamžitému ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele může dojít v opravdu výjimečných situací. Kupříkladu ve chvíli, kdy byl zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, nebo hrubým způsobem porušil pracovní kázeň.

Důvody ukončení pracovní smlouvy ze strany zaměstnavatele

Důvody jsou upraveny zákoníkem práce a můžeme je rozdělit na dvě kategorie. V té první se jedná převážně o organizační změny v podniku. V těchto případech má zaměstnanec nárok i na odstupné:

 • zrušení firmy, oddělení nebo zaměstnavatele,
 • přemístění místa pracoviště,
 • nadbytečnost,
 • snižování stavu zaměstnanců,
 • aj.

Druhá skupina důvodů nenese povinnost vyplacení odstupného již bývalému zaměstnanci. Jedná se především o situace kdy:

 • nemůže být dále vykonávána pracovní činnost na základě lékařského posudku, pracovního úrazu nebo nemoci z povolání,
 • nebyly splněny pracovní předpoklady a požadavky- zaměstnanec musí být vyzván k nápravě v přiměřené době,
 • i přes upozornění dochází k závažnému anebo soustavnému porušování pracovní povinnosti
 • hrubé porušení režimu dočasné pracovní neschopnosti.

Kdy vám zaměstnavatel nesmí podat výpověď?

Takzvaná ochranná doba nebo lhůta je zákoníkem vymezené období, kdy vás zaměstnavatel nesmí propustit ze zaměstnání. A to i v případě, když splníte výše uvedené důvody (až na porušení neschopenky.) Výpověď podaná v ochranné době ze strany zaměstnavatele je neplatná a můžete se odvolávat až k soudu. Mezi tyto situace patří:

 • prvních 14 dní zkušební doby,
 • neúmyslné uznání dočasné neschopnosti práce,
 • při výkonu vojenského cvičení,
 • dlouhodobé uvolnění pro výkon veřejné funkce,
 • v době těhotenství nebo čerpání mateřské či rodičovské dovolené,
 • v případě, že zaměstnanec, který pracuje v noci, je uznán na základě lékařského posudku, dočasně nezpůsobilým pro noční práci.

Napsat komentář